Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll från Till våra partner

Huvudinnehåll

Till våra partner

Partnerskap är viktiga för oss

Vi vill utveckla samarbetet och utnyttja resurser och kompetenspotential i så stor utsträckning som möjligt. Ett gott samarbete gynnar alla parter.

Partnerskapen har blivit allt viktigare när förändringshastigheten ökar och omvärlden blir mer komplicerad.

Partnerskapet bygger på tillit och för det behöver vi människor, vilja och engagemang.

Målen för Yles partnerskap

Principerna för Yles partnerskap

  • Ett gemensamt strategiskt mål som ingendera kan uppnå ensam

  • Kompetenser och resurser som kompletterar varandra samt synergifördelar

  • Jämlikhet mellan parterna och gemensamt överenskomna tillvägagångssätt

  • Vår utgångspunkt är delat ansvar över risker och fördelar

  • Ett förutseende avtal med överenskommelser om de centrala målen, verksamhetssätten och rollerna

Partnerna ska följa etiska riktlinjer för Yles samarbetsparter och partnerskapet ska vara förenligt med Yles värden samt stödja Yles varumärke.

I samarbetsprojekten har vi förbundit oss till målsättningarna i Den kreativa branschens ansvarsmodell.

Eventuella oegentligheter som du upptäcker eller misstänker i Yles verksamhet ska anmälas centraliserat till Yles etiska kanal för anmälningar.

Referenser

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss per e-post på adressen kumppanuudet@yle.fi.