Hoppa till huvudinnehåll

Åbokörer framför sångspelet Löfteslandet

Sångspelet Löfteslandet II som radiogudstjänst.

Att avvisa människor på flykt är inget nytt fenomen. Det har förekommit genom historien och det förekommer idag. Det okända skrämmer. Vi och ni har alltid utgjort en mur mellan människor.

Församlingshem, prästgårdar och lägergårdar - vad ska Borgå stift göra med alla sina fastigheter? Biskopen: "Många svåra beslut väntar"

Församlingar måste sälja fastigheter för att klara ekonomin.

Prästgårdar, lägerområden, församlingshem och kapell ställer till med huvudbry i många lutherska församlingar i Svenskfinland. Frågan är hur de ska ha råd att sköta fastigheterna när landsbygden avfolkas, församlingar slås ihop och medlemsantalet minskar.

Borgå stift i unikt upprop: Myndigheterna måste göra mer för de papperslösa

Privatpersoner måste få göra mer för flyktingar i dag.

I ett påskupprop med närmare hundra namn och biskop Björn Vikström i spetsen vill församlingarna sätta ner foten mot myndigheternas behandling av papperslösa. Kyrkan protesterar mot utvisningar av barnfamiljer till konfliktområden och öppnar för möjligheter för privatpersoner att göra mer, också ekonomiskt, för flyktingarna i landet.

Nyligen publicerat - Tro