Hoppa till huvudinnehåll

Artiklar av Erik Gestrin

Borgåföretaget Weldmec satsar på oljebekämpning

I Borgå finns det bred know-how då det gäller oljebekämpning. Lamor är vid känst ute i världen, men det finns ytterligare ett företag i bransxhen: Borgåföretaget Weldmec i Ölstens tillverkar på båtar för oljebekämpning.

Renoveringsexperter ger gratis hjälp

Ett nätverk med experter på varsam renovering av bostadshus står till tjänst med gratis goda råd.

Reflex i mörkret.

Reflex används - men rätt sparsamt

Det är mången bilist i dessa dagar som får hjärtat i halsgropen då gråklädda fotgängare utan reflex plötsligt dyker upp vid vägkanten.

Borgå ska växa med 400 nya bostäder varje år

Fram till år 2018 borde det byggas 2 400 nya bostäder i Borgå. Detta enligt ett nytt förslag till bostadspolitiskt program.

Förnybar energi

Bioenergi ur de östnyländska skogarna

Ett företag som ska utveckla användningen av biomassa från skogarna för energiändamål har grundats.

Akan i Borgå storsatsar på teater och musik

Svenska folkakademin i Borgå satsar stort på teater och musik under hela läsåret. På lördag blir det premiär för invandrarlinjens pjäs True Finns. På våren ställer Akans trubadurer till med musikshow.

Skuta

Marita säljs på grund av dåliga affärer

Det är antagligen slutseglat för skutan Marita, åtminstone med Borgå som hemort. Skutan kommer att säljas på grund av dåliga affärer och hotande stora och dyra reparationer.

Första skoldagen i Kvarnbackens skola efter renoveringen

Skolböcker av god kvalitet i Östnyland

Nya skolböcker kan delas ut i de östnyländska grundskolorna i tillräcklig utsträckning, också om många naturligtvis återanvänds.

Regnig sommar inget problem för målarföretag

Christer Sandströms företag inom husmålning har klarat sommaren utan problem.

Snart officiell start för internationellt konstcenter på Sarfsalö

Förra veckoslutet var det inofficiell visning av miljardärparet Zabludowicz konstsamlingar på Sarfsalö för inbjudna gäster. Det var en internationell samling av konstnärer, konstsamlare och konstproffs som bekantade sig med Anita Zabludowicz samlingar. Till de inbjudna hörde också Nina Björkman-Nystedet, ordförande för kulturnämnden i Lovisa.

Söderskärs fyr

"Konflikt mellan naturskydd och turism kan lösas"

Söderskärs fyr i havsbandet utanför Borgå fyller 150 år i år. Sedan sex år tillbaka verkar en turistföretagare på området och ordnar guidade turer till fyren, strängt övervakade och kontrollerade under häckningsperioden.

Forststyrelsen tar över statens område på Glosholm

I den östnyländska skärgården administrerar forststyrelsen redan Söderskär, där en privat turistföretagare äger själva fyren, och Pörtö där forststyrelsen samarbetar med länets stiftelse för friluftsområden.Nu skall också Glosholm övergå i Forststyrelsens förvaltning

Framtiden oviss för avtalslösa FBK

Som en följd av den senaste avtalsrundan mellan Räddningsverket i Östra nyland blev ett halvt dussin små frivilliga brandkårer utan räddningsavtal. För dom ligger verksamheten nere och framtiden är oviss.

Utbyggnaden av Sibbo Strand blir kraftigt försenad

Utbyggnaden av bostadsområdet Sibbo Strand blir kraftigt försenad. Områdets 250 bostäder skulle stå klara i år men nu förhandlar byggherren med Sibbo kommun om att färdigställandet skjuts upp med flera år.

High tec-avelsarbete på östnyländsk mjölkgård

På Maria Rustanius mjölkgård i Rudum i Lovisa är det inte bara dags för traditionellt kosläpp utan också high tec avelsarbete. Målet är att förbättra djurstammen.

Nya verksamhetsformer planeras till Postbacken

Postbacken i Illby slår upp sina dörrar inför sommarsäsongen, de första grupperna har redan hunnit besöka den historiska miljön, och sommarens teaterpjäs är spikad, det är Narrspel, gycklare i sommarkvällen i regi av Thomas Henriksson.

Lypaelever utpekas som besvärliga kunder av kaféföretagare

Lypaelever utpekas som besvärliga kunder av företagaren bakom Borgå simhalls kafé. Hela våren har en text på dörren till kafeet konstaterat att "max fyra köpande Lypa-elever på en gång, Tack". Bakgrunden till varningstexten är att Lypaelever ibland föredrar simhallskaféets lunchutbud framom skolmaten i Lypa.

Rekordstor utvidgning av begravningsplatsen i Borgå

Det börjar bli ont om platser för nya gravar på begravningsplatsen i Borgå. Därför kommer området att kraftigt byggas ut. Enligt Jan Sahlberg - chef för begravningsväsendet inom Borgå kyrkliga samfällighet - handlar det om den genom tiderna största utvidgningen av begravningsplatsen.

Akan i Borgå satsar på svenska för invandrare

Svenska folkakademin i Borgå satsar på svenska för invandrare. Skolan har i dag 14 invandrare från ca 10 olika länder.

Fisk till salu.

Planerat reduceringsfiske leder till bättre vattenkvalitet

Det reduceringsfiske i den östnyländska skärgården som inleds i vår kommer att leda till en klar förbättring av vattenkvaliten. På föreningen för vatten och luftvård i östnyland konstaterar verksamhetsledare Tero Myllyvirta att ett effektivt fiske är bästa metod när det gäller att minska på fosforbelastningen av våra vattenområden.

Hundratals ton östnyländsk blandfisk blir människoföda i Lettland

Ännu i vår inleds ett reduceringsfiske i den östnyländska skärgården. Tanken är att övergödningen av våra vatten minskar i och med att stora mängder mindre värdefull fisk, mört och braxen till exempel, tas bort.

Järnvägsstationsbyggnaden i Borgå behöver nytt tak

Den gamla järnvägsstationsbyggnaden i Borgå måste få ett nytt vattentak ännu i sommar. Det gamla taket läcker och tål inte en vinter till.

Borgå domkyrkas mimiatyrbåt

Församlingarna kartlade värdefulla föremål

450 kulturhistoriska föremål har dokumenterats.