Hoppa till huvudinnehåll
Leo Gammals.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Artiklar av Leo Gammals

En grusväg med ett staket till vänster i bild.

Ny räddningsväg skapar omväg vid Tasträskets badstrand

Det byggs en ny räddningsväg till badstranden i Tasträsk i Sibbo under sommaren. Medan arbetet pågår finns ett staket mellan de två gånglederna från Taskträskets parkeringsplats och Söderkullahållet.

Staketet som utmärker byggarbetsplatsen kan göra att man måste ta en omväg till själva badstrandsområdet. Badstranden är trots det öppen för allmänheten som vanligt hela sommaren.

När räddningsvägen är klar uppförs en ny servicebyggnad på badstrandsområdet. Servicebyggnaden kommer att ha allmänna utomhusduschar och toaletter samt omklädningshytter för vinterbadare.

Arbetet beräknas bli färdigt före utgången av 2023.

Borgå energi och Neste utreder samarbete om spillvärme

Borgå Energi och Neste ska utreda möjligheten att utnyttja förnybar värme från Nestes planerade anläggning av fossilfri vätgas i Sköldvik.

Planen är leda råvärme längs en rörledning under vatten från Sköldvik till kraftverksområdet i Tolkis. Rörledningen är ungefär 4,6 kilometer lång, varav cirka 2,5 kilometer under vatten.

Den nya värmelösningen skulle tillföra fjärrvärmenätet ungefär 30 megawatt värme. Projektet är i utredningsfasen.

Borgå Energi breddar också värmeproduktionen i Tolkis genom att bygga en ny värmepumpanläggning intill den gamla och investerar också i två elpannor på 10 megawatt var för att producera fjärrvärme då börspriset på el är lågt.

Den nya värmepumpanläggningen ökar möjligheten att kunna ta emot spillvärme.

Grävmaskin i förgrunden och en stor röd träbyggnad i rivningsskede i bakgrunden.

Nu rivs lägergården i Fagersta – Övik ska bli rekreationsområde för alla

Övik är stadens enda strandtomt längs Långfjärden.

Trädfällningen i Parkbacken i Borgå flyttas till hösten

Staden har beslutat att inte fälla träden i Parkbacken i Gamla Borgå nu i vår.

Fällningen av några stora och skadade lönnar och en ek flyttas istället till hösten.

”Ärendet har väckt stort intresse och vi beslöt att nu ge utrymme för diskussion. Staden har beslutat att skjuta fram de planerade åtgärderna till hösten. Då kommer staden samtidigt att göra de planteringar som planerats till parken, säger ansvarig trädgårdsmästare Inkeri Tarkiainen i ett pressmeddelande.

Ett tjugotal Borgåbor protesterade mot trädfällningen i söndags genom att hänga upp plakat i parken.

Båt som det står "J. L Runeberg" på förtöjd vid en hamn. En person står på däcket.

Fartyget J.L. Runeberg inleder kryssningssäsongen på mors dag

m/s J.L. Runeberg inleder säsongen med en kryssning i Borgå skärgård den 14 maj.

Kryssningarna till Helsingfors och i den östnyländska skärgården fortsätter sedan till och med den 9 september.

Rederiet har i år förnyat sin webbplats som gör det möjligt att både boka resor och köpa biljetter på nätet.

Enligt skeppare Ted Lönnroos är rederiets ekonomi stabil trots pandemin och fjolårets kortare säsong på grund av brist på reservdelar.

I februari beviljades rederiet utmärkelsen ”Årets turismgärning 2022” av föreningen Borgå Turistguider för sitt förtjänstfulla, långsiktiga och bestämda arbete för att erbjuda upplevelsefulla kryssningstjänster i Helsingfors och Borgå.

Bråk, skadegörelse och olovliga brasor under helgen i Östnyland

Det varma vädret syntes under veckoslutet för polisen i en ökad mängd bråk, skadegörelse och olovliga brasor utomhus i bland annat Borgå.

På Lundagatan krossades en affärs fönsterrutor, en terrängbrand anlades på Skallholmsvägen, en bil fick fönstren krossade på Stadshusgatan och soptunnor brändes på Edelfeltstigen.

Polisen stannade unga förare som kört för fort på landsvägarna, bland annat fyra förare under 25 år som gjort sig skyldiga till grovt äventyrande av trafiksäkerheten.

I Gumbostrands båthamn stals en motorbåt vid tretiden natten till lördagen 15 april.

Sjöbevakningen grep lite senare två män som körde den stulna båten och överlämnade personerna till polisen. Männen misstänks också ha stulit tre bensintankar från andra båtar vid hamnen.

Personbil som kolliderat med en terass vid småhus.

Bil krockade med uteplats när föraren somnade vid ratten i Borgå

En förare förlorade kontrollen över bilen när han somnade vid ratten på Tarkisvägen på tisdagsmorgonen. Ingen skadades då bilen gled av vägen och hamnade mellan två småhus.

Turistrådgivningen i Borgå flyttar till Kompassen

I Borgå får man nu turistrådgivning på Kompassen, sommartid också av ambulerande rådgivare och i en ny infocontainer på Krämaretorget.

Kundtjänsten för turister flyttar i sin helhet till Kompassen från och med april.

Kompassen ansvarar också för telefonrådgivningen till turister samt rådgivningen via elektroniska kanaler.

Det erbjuds inte längre någon officiell turistrådgivning på Konstfabriken.

På önskan av företagarna i Gamla stan testas också en infocontainer för turister på Krämaretorget från och med midsommaren.

Det är stadens turist- och evenemangstjänster som producerar turistbroschyrer och ansvarar för utvecklingen och marknadsföringen av turismen.

Ett vintrigt landskap med två kärnreaktorer och elledningar

Kärnkraftverket i Lovisa fick nytt lov för slutförvaring av radioaktivt avfall

Regeringens beslut betyder att radioaktivt avfall nu får förvaras i en utvidgad slutförvaringsanläggning på kraftverkets område fyrtio år efter att kraftverket stängt.

Strandlinje med snöklädda träd, vass och is på havet.

Besvärligt läckage i tryckavloppsledning utanför Edelfeltsstranden i Borgå

Ledningen ligger nedgrävd i bottnen under isen.

Matkustaja istuu bussipysäkillä.

Borgåborna får säga sitt om stadens kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Borgå stad förnyas 2024. En utredning för att kartlägga nuläget och de linjer som körs görs som bäst och där ingår två invånarenkäter.

Den första enkäten öppnas i april. Då kartläggs stadsbornas vilja att använda kollektivtrafik. Staden utreder vilken ålders stadsbor som använder kollektivtrafik, hur och i vilken riktning.

Staden frågar också åsikter om betalningssystem. Enkäten omfattar också dem som använder beställningstrafik.

I den andra enkäten får stadsborna kommentera planerna för busslinjer och tidtabeller mera noggrant.

Staden hoppas att Borgåborna svarar aktivt på enkäterna, så att staden får en så fungerande kollektivtrafik som möjligt.

Kollektivtrafik på marknadens villkor är inte längre aktuell i centrum utan staden tar över ansvaret tillsammans med NTM-centralen.

I randområdena, bland annat skärgården och Sköldvik, torde trafiken fortsätta som nu.

Några människor går förbi ett gammalt trähus med dekorerade fönster.

Jugendhuset på Biskopsgatan 15 i Borgå kan flyttas till Sjötullen

Trähuset i jugendstil på Biskopsgatan 15 i Borgå har länge stått tomt och öde. Huset från 1908 är skyddat och ägs av Borgå stad.

Staden har nu preliminära planer på att flytta det till det nya detaljplanerade området Sjötullen. Sjötullen omfattar området kring Ånäsplanen och Ånäshallen.

Staden vill bygga ett trivsamt och grönskande bostadsområde med ett daghem och en idrottsplats i området. Beredningen av planarbetet inleddes år 2017.

Tidtabellen för när jugendhuset kan flyttas klargörs senare.

90 hushåll var utan ström i södra Sibbo

Sammanlagt 90 hushåll blev utan ström i Hangelby och Eriksnäs sedan 15-tiden på torsdag eftermiddag.

Det var fråga om ett fel i mellanspänningsnätet och på Kervo energis webbplats meddelades att man söker efter felet och uppskattar att det tar upp till tre timmar innan det är åtgärdat.

Meteorologiska institutet har utfärdat en vindvarning för landområden i Nyland under eftermiddagen, med sydvästliga vindbyar upp till 20 meter per sekund.

Felet var åtgärdat klockan 20 på kvällen.

Hästholmens kärnkraftverk i Lovisa.

Stuk ger grönt ljus för fortsatt drift av Lovisa kärnkraftverk

Strålsäkerhetscentralen (Stuk) anser att driften av båda enheterna vid Lovisa kärnkraftverk kan fortsätta på ett säkert sätt efter att den nuvarande tillståndsperioden löper ut.

Det konstaterar Stuk i sitt utlåtande till Arbets- och näringsministeriet.

Enligt Stuk har Fortum tagit hand om säkerheten vid kärnkraftverksenheterna Lovisa 1 och 2 i enlighet med gällande författningar. Fortum har också nödvändiga förutsättningar, förfaringssätt, kompetens och resurser för fortsatt säker drift.

De nuvarande drifttillstånden löper ut 2027 och 2030. Fortum har ansökt om ett nytt drifttillstånd för båda anläggningarna fram till 2050.

Fortum har också ansökt om nytt drifttillstånd för slutförvaringsanläggningen av låg- och medelaktivt avfall i kraftverksområdets berggrund. Anläggningen skulle vara i bruk fram till 2090.

Enligt Stuk är det möjligt att fortsätta slutförvaringen på ett säkert sätt i nuvarande omfattning.

Man misstänkt för våldsdåd i Sibbo har häktats

En man som misstänks för ett våldsdåd i Sibbo torsdagen den 19 januari har häktats av Östra Nylands tingsrätt. Mannen misstänks för försök till dråp.

Dådet inträffade då två män tillbringade kvällen tillsammans.

Enligt kriminalkommissarie Freddie Cederlund ska den misstänkte mannen ha slagit till den andra mannen med ett eggvapen på övre delen av kroppen.

Offret fördes till sjukhus för vård, men har återhämtat sig från skadorna.

Personbil brann i Paipis

En personbil fattade eld i korsningen av Paipisvägen och Brusasvägen i Sibbo på måndagen vid 13-tiden.

Branden upptäcktes av en bilist som kom körande i motsatt riktning.

Föraren i den brinnande bilen hade då stigit ur bilen och ställt sig på behörigt avstånd. Ingen skadades vid branden.

Enheter från Mellersta Nylands Räddningsverk anlände till platsen och kunde snabbt släcka bilen.

Bilens ägare kontaktade bärgningstjänst som sedan förde bort bilen.

Långtradare har vält på Massbyvägen i Sibbo – trafiken dirigeras via Immersbyvägen

En långtradare fullastad med mjölk välte omkull vid Massbyvägen 85 vid 9-tiden på torsdagsmorgonen.

Trafiken är avstängd vid olycksplatsen och fordon dirigeras till Hindsbyvägen via Immersbyvägen.

Invånare har dock möjlighet att köra längs Massbyvägen.

Räddningsverket har börjat bärga fordonet vid 10-tiden, men vägen kan vara avstängd ytterligare ett par timmar.

Undantagslovet för skejthallen i Östermalm i Borgå godkändes

Stadsutvecklingsnämnden i Borgå godkände på tisdagen undantaget för industrihallen i Östermalm som planeras som idrottshall.

Orsaken till beslutet är att detaljplanen för området bara tillåter industri- och lagerbyggnader och därför krävde ett undantagslov.

Byggnaden har en våningsyta på cirka 1 300 kvadratmeter våningsyta och 610 kvadratmeter våningsyta kan nu byggas om till idrottshall.

Idrottslokalen ska främst drivas av ungdomsväsendet och tänkt att användas för att åka skejtboard, BMX-cykling, scooteråkning och rullskridskoåkning.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida