Hoppa till huvudinnehåll
Närbild
Bild: YLE

Artiklar av Anna Ruda

mansikkasaaren halli

Varvshallen på Smulterö i Vasa ska rivas – inga anbud motsvarade kraven

Vasa stad kommer inte att gå vidare med försäljningen.

Tomas Ledin kommer till Jakobstad i augusti

Tomas Ledin uppträder i Skolparken i Jakobstad lördagen den 17 augusti 2024. Senast Ledin besökte var år 2015.

Arrangören Nordic Live Productions Oy räknar med att de 7000 biljetterna snabbt kommer att gå åt.

Tommi Mäki, vd och promotor för Nordic Live Productions Oy, berättar i ett pressmeddelande att han redan länge haft ögonen på Jakobstad.

”Nu öppnade sig en fantastisk möjlighet att expandera till den underbara kulturstaden Jakobstad tillsammans med Sveriges mest kända artist.”

Också Ledin ser framemot konserten i Jakobstad.

”Jag ser verkligen fram emot de där ljuvliga kvällarna och älskar mötet med publiken.”

Ledins sommarturné inleds i norska Landesund och avslutas i Jakobstad.

En person omkom i brand i Sideby

En person misstänks ha omkommit i en brand i Sideby, i Kristinestad, någon gång mellan den 16 och 19 november.

Polisen fick anmälan om branden den 19 november då en förbipasserande hade märkt att fritidsbostad på Nösjövägen hade brunnit ner till till grunden.

Också en bil som stått på gården intill byggnaden har blivit förstörd i samband med branden.

Den omkomna är bostadens ägare.

I polisens undersökning har branden troligen startat sent på torsdag kväll och brunnit ännu under natten till fredag.

Ingenting tyder enligt undersökningen på att ett brott skulle ligga bakom branden.

Fritidsbostaden är avsides belägen och höga träd omgärdar platsen, därför har det varit svårt att upptäcka branden.

Polisen har inte fått in synobservationer från själva branden. Synobservationer som utomstående gjort eller andra observationer kopplade till branden tas emot av polisen på e-post vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.

Ambulans och brandbil syns genom en snöig vindruta. Trafikolycka på Myrgrundsvägen i Vasa.

Vasa vill göra trafiken ännu säkrare - noll allvarligt skadade målet

Målet är att ingen skadas allvarligt i trafiken i Vasa år 2050. Delmålet är att till 2030 halvera antalet olyckor som leder till personskada.

Varning för svag is vid Påttska reningsverket i Vasa

Vasa Vatten varnar för svag is och smältvattenområde framför Påttska reningsverket och på Molnträskets område.

Det renade vatten som kommer ut från Påttska reningsverket är varmt också på vintern och det varma vattnet försvårar och förhindrar isbildning framför reningsverket.

Området med svag is är vid reningsverkets västra och norra sida, från Brändö Sjömuseums norra sida och till Vinkelgatans båtbryggor.

Varningsskyltar finns på stranden, på båda sidor av Påttska reningsverket. Den svaga isen kommer att märkas ut med granris när isförhållandena blir bättre.

Vistelse på havsområdet som är utmärkt är farligt. Dessutom är obehörig vistelse på reningsverkets område absolut förbjudet.

Även vid Molnträsket är isen svag.

Hård vind ställer till det för Wasaline – två avgångar på onsdag ställs in

Meteorologiska institutet varnar för svår sjögång och hård vind på Kvarken på onsdag. Därför ställer Wasaline in två avgångar på onsdag.

Avgången från Umeå klockan 08.00 och avgången från Vasa klockan 14.30 ställs in. Avgången från Umeå klockan 19.00 beräknas avgå enligt tidtabell.

Enligt varningen kan den signifikanta våghöjden överstiga fyra meter och från och med eftermiddagen kan den sydliga till sydvästliga vinden vara 19 meter i sekunden på Kvarken.

rävar i pälsfarm

Nya fall av fågelinfluensa på tio farmer med räv och finnsjubb – kartläggningen nu halvvägs

Kartläggningen av fågelinfluensa har gått snabbt och Livsmedelsverket tror att arbetet kommer att vara klart i slutet av året.

Bygget av Sandögatans cykelbana i Vasa tar paus över vintern

Anläggandet av cykelbanan längs Sandögatan i Vasa tar paus över vintern. Under pausen har de nya trottoarerna och cykelvägarna en yta av krossgrus, och den slutliga asfalteringen av körbanorna görs i vår och sommar.

Bygget har försenats på grund av att marken sett annorlunda ut än förväntat och i synnerhet schaktningarna blev man tvungen att göra på ett annat sätt än planerat. Därför förlängs tidtabellen till nästa år.

Bygget kommer att fortsätta så fort tjälen har gått ur marken. Då görs bland annat trädplanteringar, sten- och asfalteringsarbeten samt andra färdigställande arbeten. Dessutom kommer sträckan mellan Strandgatan och Inre hamnen och sträckan mellan Rådhusgatan och Handelsesplanaden att byggas under nästa år.

Snökanoner på Öjberget i Vasa, november 2023.

Snökanonerna igång på Öjberget i Vasa

På Öjberget i Vasa är startade snökanonerna på måndag eftermiddag. Planen är att de ska kunna vara igång till onsdag, då vädret ska bli varmare. Till veckoslutet ser vädret ut att bli kallare igen och då planerar man att starta snökanonerna igen.

Lehtonen Mika, som är chef för idrottsverksamheten på Vasa stad berättar att snökanonerna påverkas inte bara av temperatur utan också luftens fuktighet. Men vid kallare väder än minus fem grader fungerar snökanonerna bäst.

Enligt Lehtonen tar det en vecka att tillverka tillräckligt med snö för backarna om snökanonerna kan vara igång dygnet rund och ytterligare en knapp vecka för att preparera backarna.

Eftersom verksamheten vid Öjberget drivs av stadens anställda är det svårt att schemalägga arbete dygnet runt.

Mathjälpen i Vasa sätter ihop sina matpåsar i sina utrymmen på Handelsesplanaden.

Frivilliga från Mathjälp Vasa hämtar nu mat från hela Österbotten eftersom det finns så lite extra mat att dela ut

Antalet behövande växer i Österbotten. Föreningen Mathjälp Vasa samlar nu också in varor från grönsaksodlare och bönder.

Ljudfyr

Äldre dam som ropar på kraftig dialekt har redan hindrat flera älgar från att hoppa ut på vägen – försäkringsbolaget blev intresserat

Fler ljudfyrar och optimala älgvarningsskyltar planeras för de österbottniska vägarna. Försäkringsbolaget och lokala viltvårdsföreningar deltog i projektet.

Pysslande barn sitter tillsammans vid bord

Kort och nyckelringar på fars dag

”Vi firar fars dag för att papporna ska ha roligt”.

Invånare får sätta betyg på demokratin i Kristinestad

Kristinestad deltar tillsammans med nio andra kommuner i Finland i ett program som ska främja god demokratisk förvaltning i kommunerna. Bakom programmet står Europarådet. Programmet har genomförts i 17 andra europeiska länder och det här är första gången Finland är med.

Kommunerna som deltar ska under sex månader utvärdera sin verksamhet med tanke på god förvaltning. Kommuninvånare, stadens anställda och förtroendevalda kommer också att få utvärdera Kristinestad via olika enkäter.

Enkäten för kommuninvånare är öppen under november månad och en länk till enkäten finns på stadens webbplats och i pappersform på biblioteket.

Många tunga transporter längs västkusten i år

Tunga specialtransporter har i år rört sig i hela landet och mest genom hamnstäderna i västra Finland. Transporttrafiken oroar bilister på de områden där de ofta kör.

Om man ser på tillstånd för specialtransporter har Vasa flest, Uleåborg näst flest och Karleby tredje flest. Att de här tre städerna har så många specialtransporter förklaras till en del med att transporterna av vindkraftverk har ökat de senaste åren.

De tyngsta specialtransporterna kan väga 100 ton och vara över 90 meter långa. Oftast transporteras vinkraftverkens vingar, stommar, byggnadsmoduler eller transformatorer och fartygsmotorer.

Korsholm följer Vasas exempel i fråga om avfallsnämnden

Korsholm förbereder ett ärende i samma stil som Vasa stadsstyrelse när det gäller Vasaregionens avfallsnämnd. Nästa måndag ska styrelsen ta ställning till om det finns förtroende för kommunens två ledamöter i avfallsnämnden.

Under kommunstyrelsens möte i Korsholm på måndagskvällen diskuterades avfallsnämnden, men det hölls enbart en diskussion eftersom styrelsen inte hade någon beredning att ta ställning till.

Enligt paragraf 34 i kommunallagen kan fullmäktige under pågående mandattid återkalla uppdrag för förtroendevalda och enligt paragraf 35 behöver man i sådana fall tillsätta ett tillfälligt utskott. På måndagskvällen beslöt stadsstyrelsen i Vasa föreslå att fullmäktige tillsätter ett sådant tillfälligt utskott.

Sopbil fotad bakifrån, står stilla vid ett trafikljus, snöslask på marken.

Stadsstyrelsen i Vasa vill avsätta stadens medlemmar i avfallsnämnden

Föreslår för fullmäktige att ett tillfälligt utskott bildas.

Rattfyllerister och våldsbrott sysselsatte polisen i Österbotten under veckoslutet

Polisen i Österbotten hade totalt 502 uppdrag under veckolsutet, det beskriver polisen som ett lugnade veckoslut än vanligt

Under veckoslutet tog polisen hand om åtta fall av misshandel, de flesta på offentliga platser eller i närheten av restaurangen och de flesta i Vasa.

Tolv fall av misstänkt rattfylleri upptäcktes. I fyra av fallen handlade det om grovt rattfylleri och i tre av fallen misstänks föraren ha kört under påverkan av droger.

Ett av de grova fallen av rattfylleri inträffade under natten mellan fredag och lördag i Kvevlax, Korsholm då nödcentralen rapporterade om en bil, vars hastighet varierade och nästan körde in i mitträcket på vägen. Föraren blåste 2,26 promille i polisens alkometertest och mannen greps misstänkt för grovt rattfylleri.

Österbottens förbund beviljar kulturstöd

Österbottens förbunds kulturnämnd har beviljat stöd till Vasa stads museer och Regionala danscentret i Österbotten.

De får båda ett stöd på 5 000 euro var för att kunna genomföra inkluderande konstaktiviteter i Nykarleby, Pedersöre, Jakobstad, Larsmo och Kronoby under år 2024.

Kulturnämndens mål är att främja anställning av professionella konstnärer och beviljade för första gången nu bidrag för att anställa en regionkonstnär.

Svanar som frusit fast i isen sysselsätter räddningsverket i Österbotten

Österbottens räddningsverk meddelar att de får allt fler räddningsuppdrag som gäller fastfrusna svanar.

Alla svanar behöver ändå inte hjälp. Enligt Räddningsverket hör folk ofta av sig när de ser svanar vid vatten som håller på att frysa. Räddningsverket uppmanar folk att följa med svanen tillräckligt länge för att se om svanen kan flyga iväg innan de ringer räddningsverket.

Det här året har Österbottens räddningsverk haft 38 räddningsuppdrag som berörde djur, förra året var motsvarande siffra 25.

Järnhalterna i vattnet i Jakobstad är nu normala

Jakobstads Vatten informerar på onsdagen om att störningssituationen i vattenledningsnätet är över.

De prover som har tagits visar att målsättningen för järnhalten underskrids vid alla mätpunkter. Vattenutdelningen på torget och vid Företagarvägen 24 avslutas på onsdag klockan 20.00.

Wärtsilä på Vasklot i Vasa.

Wärtsiläs rörelseresultat växte med över 50 procent

Bolagets aktiekurs steg med nästan nio procent.

Inga Skott önskade sig donationer till ukrainska barn istället för uppvaktning på sin födelsedag.

Inga Skott fick medalj för sin hjälp till de ukrainska barnen: ”Jag var ett barn i Finland när ryssarna anföll”

I stället för uppvaktning önskade sig Skott donationer på sin 90-års dag.

Gatudamm förorenar luften i Jakobstad

Halten av inandningsbara partiklar i luften i Jakobstad översteg på onsdagen gränsvärdet.

Onsdagens dygnsmedeltal vid mätstationen på Bottenviksvägen var 67 mikrogram per kubikmeter. Gränsvärdet för att förebygga olägenheter för hälsan är 50 mikrogram per kubikmeter.

Enligt miljövårdsbyrån i Jakobstad beror den dåliga luftkvaliteten på gatudamm som har lyfts upp från marken av biltrafiken. Kall och torr väderlek bidrar till situationen.

Miljövårdsbyrån i Jakobstad förutspår att luftkvaliteten kommer att vara dålig under de kommande dagarna, ifall det torra och kalla vädret fortsätter.

Höga halter av inandningsbara partiklar kan öka astmaanfall, försvaga lungornas funktionsförmåga och öka inflammationer i andningsvägarna.

Test med gratis buss i Vasa till och från ishockeymatch

Under november gör Vasaregionens kollektivtrafik Lifti ett test med att ishockeypubliken ska kunna åka buss gratis till och från ishallen.

Den som har en biljett till Vasa sports hemmamatch ska i november också kunna ta bussen till ishallen utan en separat bussbiljett.

Gratis bussresor gäller på alla linjer, tre timmar innan matchen börjar och fem timmar efter att matchen börjat.

Korsholms styrelse kunde inte enas om eventuell skattehöjning

Kommunstyrelsen i Korsholm tog på måndagen ställning till budgeten för nästa år.

På bordet ligger ett förslag om att höja inkomstskatten med knappt en halv procentenhet. Styrelsen kunde inte enas om ett beslut angående inkomstskatten och den delen av budgetbehandlingen fortsätter på styrelsens nästa möte den sjätte november.

– Antingen ökar vi upplåningen, knaprar på våra besparingar, höjer skatten eller lite av alla alternativ, säger styrelsens ordförande Carola Lithén (SFP).

Styrelsen beslöt däremot att höja anslaget till kommunens föreningar med 20 000 och att minska på samhällsbyggnadssektionens sparkrav eftersom man behöver kunna genomföra en del undersökningar på Korsholms sida av Giga Vasa-området.

En byggnad med en stor dörr i mitten. Ovanför dörren är Vasa Elektriskas logo.

Vasa Elektriska förnyar prissättningen för börsel och tar negativa priser i beaktande

För den enskilda kunden kan det enligt Vasa Elektriska handla om tiotals cent i månaden.

Porträttfoto på kvinna i mörk omgivning

Flyktingströmmen till Lesbos i Grekland fortsätter: ”Just nu är det väldigt kaotiskt där”

”Värst är det att komma hem och se allt överflöd runt mig.”

Mikko Uljas, planerare på Ramboll, vid en karta på den nya dfeagningen av Riksväg 3 mellan Vikby i Korsholm och Laihela.

Riksväg 3 mellan Vikby i Korsholm och Laihela behöver förbättras – ny sträckning och nya trafikplatser väcker frågor

På tisdag kväll samlades ett 20-tal Helsingbybor i byns skola då NTM-centralen i Södra Österbotten och planerarna på Ramboll höll ett informationsmöte om den nya vägsträckningen i Korsholm.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida