Hoppa till huvudinnehåll
Sonja Rundt
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Artiklar av Sonja Rundt

Österbottniskt naturväkteri i december

Var finns sidensvansarna och domherrarna nu när rönnarna dignar av bär?

huggorm

Simmande huggormar och häxring i havreåkern

Vilka dofter hos människan är det som lockar myggor och älgflugor? Bland annat den frågan ställdes i oktober månads Naturväkteriet.

En humlebagge med ett tvåeuros mynt som storleksjämförelse

Simmande havsörn och randig bagge i Naturväkteriet

En simmande havsörn, en fladdermus i vattentunna, "kalvskitobär" och en randig skalbagge dök upp i onsdagen Naturväkteri.

Sällsynt måsart i Päijänne nationalpark

Sorkar, fästingar och gökungar i Naturväkteriet

I Bosunds skärgård perforerar vattensorkar en hel holme. Holmen ser ut som en sil sa mannen som ringde till onsdagens Naturväkteri.

Ringduva

Rördrom eller ringduva?

Är det en rördrom, en hornuggla eller en ringduva som hoar på Kristiansgrund i Sundom skärgård? Svaret blev hängande i luften i onsdagens Naturväkteri. Alla de uppräknade fåglarna hoar nämligen med litet olika betoning på sitt hu-hu-hu.

Talgoxe med larv i näbben

Rikt fågelliv i Naturväkteriet

Det kom många frågor om och observationer av små och större fåglar i månadens österbottniska Naturväkteri. Även ekorrar och småkryp avhandlades.

Sonja Rundt och Hans Hästbacka

Naturväkteriet: markerna sjuder av liv

Från rådjurskid till mårdhundsdass - sådant handlade onsdagens Naturväkteriet om. Sonja Rundt och Hans Hästbacka besvarade lyssnarnas frågor om djur och natur.

närbild på fästing

Alibässar och fattigdom i Naturväkteriet

Om alibässar, avundsjuka och fattigdom hänger ihop klarnade aldrig i februari månads Naturväkteri. Nu kan du lyssna på hela avsnittet!

Hjärtkirurgin bordlades

Som väntat fattades på tisdagen inga beslut om framtiden för hjärtkirurgin vid Vasa centralsjukhus. Ärendet bordlades och behandlas på nytt om en vecka.

Karta över området

Sista ordet inte sagt om biobränsledepån i Tölby

Sista ordet är inte sagt ännu om Vaskiluodon Voimas biobränsledepå i Tölby i Korsholm. Kraftverksbolaget fick back på sitt miljötillstånd för depån strax före jul, men företaget kommer att gå vidare med planen. Nu kommer man antingen att överklaga till högsta förvaltningsdomstolen eller komma med tilläggsutredningar.

Bävan inför reform av social-och hälsovården

Idag får finländarna veta vad som ingår i förslaget till reform av social- och hälsovården - den som ofta får rubriken SOTE. Redan innan publiceringen står det klart att oppositionen och vänsterförbundet skjuter förslaget i sank.

Elli Venesoja

Närsjukhuset ska aktivera de äldre

Bäddavdelningen i Korsholm ska delvis ersättas av akutavdelning, vårdhem, rehabilitering och effektiverat serviceboende. Elli Venesoja, 91 år, önskar sig mera frihet och skulle gärna gå ut på promenad.

Sista ordet inte sagt om skärgårdsvägen i Malax

Högsta domstolen har gett sommarstugeägarna rätt att använda vägen Häggören- Algrundet i Malax. Domstolen motiverar avgörandet med att ägarna till sommarstugor på en ö har rätt att få vägförbindelse ända fram i all synnerhet som fritidsboende numera närmar sig året-runt-boende. Domstolen hänvisar till ett prejudicerande avgörande från år 2008.

Stugägare vann vägtvist i Malax

Stugägarna fick rätt när Högsta domstolen har avgett sin dom om den omtvistade vägen i Häggören och Algrundet i Malax. Parterna har inte kommit överens om huruvida vägen får användas för trafik till sommarstugorna i området. Ärendet kommer ändå att förpassas till vägförrättningen.

Wasalines vd Peter Ståhlberg.

Peter Ståhlberg ny direktör på Wasaline

Wasalines vd Jan Teir har meddelat styrelsen att han avgår. Ny verkställande direktör sedan i fredags är sjökapten Peter Ståhlberg.

Korsnäs sväljer inte avslag

Korsnäs överväger gå vidare med Yrkesakademins beslut att flytta utbildningen från Korsnäs till Vasa och Närpes. Samkommunstyrelsen för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur har förkastat Korsnäs rättelseyrkande.

Osäkert för vikarier på VCS

Vårdpersonalen på Vasa centralsjukhus befarar att kommunernas sparkkrav på sjukhuset ska drabba vikarierna. 25 procent av de som jobbar på centralsjukhuset är vikarier.

Upphängda minkskinn

Alarm och övervakningskamera motar inte skinntjuvar

Skinnstölden i Sorvist i Nykarleby genomfördes på ett avsides beläget farmområde natten till måndag. Farmen var välutrustad med övervakningskameror och larm men det avskräckte inte skinntjuvarna.

vaccinering

HPV-vaccinet delar flickornas åsikter

Hela 66 procent av flickorna i nian i högstadiet i Nykarleby har låtit vaccinerna sig mot humant papillomvirus. Det är den största andelen bland åtta högstadier i svenska Österbotten. I de allra flesta högstadier säger ungefär hälften av niorna ja till vaccin, hälften säger nej.

Vasa fick svenskspråkig ADHD stödförening

Nu finns det en svenskspråkig stödförening för föräldrar och anhöriga till barn och vuxna med ADHD i Vasanejden. Vid det första mötet nu i november samlades ett tjugotal till ett grundande möte. Hanna West är en av initiativtagarna.

Läkare kan utbildas på hälsocentral i Vasa

Undervisningshälsovårdscentral planeras.

Nordiska klanger i Musikfestspelen 2014

Tema för Musikfestspelen Korsholm 2014 är " Nordiskt perspektiv". Det handlar allltså om nordisk musik och nordiska kompositörer som Edvard Grieg, Carl Nielsen, Wilhelm Stenhammar, Lars-Erik Larsson, Joonas Kokkonen och Per-Henrik Nordgren.

Ännu en bybutik på fallrepet

M-boden i Munsala stängs före årsskiftet. Kerstin Nystén är ordförande i Munsala byaråd. Hon slår uppgivet ut med armarna och beklagar att butiken måste stänga. Köptroheten bland byborna är svag, säger butiksföreståndaren.

Musiknoter.

"Musik är bättre för hälsan än idrott"

Musik är hjärnans bästa vän.

Väderkvarn

Mervento hade krävt miljökonsekvensbedömning

Vindkraftverket Mervento i Sundom i Vasa skulle ha krävt en miljökonsekvensbedömning innan Vasa stad beviljade byggtillstånd. Det slår biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen fast i sitt svar på ett klagomål av Hans Berg i Sundom.

Skyltar

Söfuk säger upp åtta

Åtta personer får gå från Söfuk. Det är resultatet av samarbetsförhandlingarna som avslutades i dag måndag.

Christina Sandqvist

Anhöriga blir allt viktigare i hemvården

Enligt prognoser har Vasa år 2017 5 700 invånare som är har fyllt 75 år. Meningen är att merparten av dem bor hemma med hjälp av anhöriga och regelbundna besök av hemvårdare. Christina Sandqvists föräldrar som är över 90 år gamla bor hemma och mamman sköter pappan dygnet runt. Men utan Sandqvists syster skulle de inte klara sig hemma.

Merventos vindkraftverk i Vasa.

Oro för fåglar på vindkraftsområden

Oro för fåglar har orsakat de flesta anmärkningarna mot vindkraftsplanerna i Österbotten. Enligt Natura-bedömningen och fågelkartläggningen är områdena närmast kusten de känsligaste.

Österbottens förbunds förslag till etapplan.

Österbottens förbund vill ha köpcenter

Både Edsevö i Pedersöre och Högback- Nixback i Närpes ska få sitt köpcenter, det anser styrelsen för Österbottens förbund.

Caroline Lång och Christoffer Hällfors

Studerande i Vasa bildar valförbund

År 2012 har Vasa inte haft någon representant i studentkårstyrelsen. Nu hoppas vi få in flera från Åbo akademi i Österbotten i kårstyrelsen, säger Christoffer Hällfors och Caroline Lång, kandidater från den politiskt obundna valföreningen Fakula Vasa.

Byggavtal kan rädda tomtägare i Vasa från tvångsinlösen

Varje tomtägare i Vasa som hotas av tvångsinlösen av tomten kan skriva enskilt avtal med staden där man förbinder sig att bebygga tomten inom tre år. Avtalsbrott ger 50 000 euro i böter. Det motsvarar ungefär gängse pris på tomten.

Små arbisar på landet hotade

10 stora eller 90 små små medborgar- eller arbetarinstitut är hotade. Undervisnings-och kulturministeriet föreslår för finansministeriet att statsandelarna till instituten skärs ned med 20 miljoner euro. Det här skulle leda till att kommunerna i sin tur kan spara 15 miljoner euro.

Social- och hälsovården under lupp

Social- och hälsovården i Vasa överskrider sin budget med närmare fem miljoner euro. Sparkravet var en och en halv miljon.

Vasa stads personalrepresentanter möts

De ska vända varje sten

Tio förtroendevalda för de olika personalgrupperna i Vasa hade under tisdagsförmiddagen sitt första möte med stadens ledning inför samarbetsförhandlingarna som inleds nästa vecka.

Barn hemma

Facebook upprop för stöd till barnfamiljer i Korsholm

Föräldrar i Korsholm vill ha kommuntillägg till hemvårdsstödet. Sabina Lithén har startat uppropet "Vi som vill ha kommuntillägget till hemvårdsstöd i KORSHOLM!!" på Facebook som har samlat 179 följare.

Matkorg.

Nytt Prismavaruhus i Vasa klarnar nästa sommar

Nästa sommar klarnar det om det blir ett nytt Prismavaruhus i Risö i Vasa. KPO:s (Keskipohjanmaan osuuskauppa) styrelse fattar tidigast då beslut om byggstart.

Folkhälsans hus byggs i Vasa

Ett steg närmare nytt seniorboende i Vasa

I Vasa murade justitieminister Anna-Maja Henriksson på onsdag eftermiddag grundstenen till 55 nya seniorbostäder mitt i centrum. Landskapsföreningen Folkhälsan och Harry Schaumans stiftelse samarbetar kring ett nybygge invid brandgatan på Rådhusgatan 23-25.

Arbetshandskar ligger på bordet.

Samarbetsförhandlingar vardagsmat i Österbotten

På två år har antalet permitteringar ökat med 170 i Österbotten, från 240 till 413. Det handlar om tidsbestämda permitteringar men också om permitteringar tillsvidare.

Ikeas varuhus i Esbo.

Vasa finns inte med i Ikeas kalkyler

Vasa finns inte med i Ikea kalkyler och det gör inte heller Seinäjoki. Det uppger Tuire Nyberg, vd för Ikano retails. Villmanstrand är den aktuella orten just nu och enligt Nyberg kan de därför inte svara på om Österbotten intresserar Ikea.

Ekopunkt

Vasa fastighetsförening kräver lägre ekoavgifter

Nu har Vasa fastighetsförening fått nog av avfallsservicen Stormossens höga ekoavgifter. Föreningen kräver därför ett investeringsstopp på Stormossen. Från Stormossens sida framhållen man att orsaken är att man avgiftsfritt kan köra släp med avfall till ekopunkterna.

Karta över kommunreformen

Grannkommunerna skeptiska till Luthers förslag

Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela och Storkyro vill vara självständiga kommuner. Det här är det hopbuntade svaret på Michael Luthers förslag om en fusionsutredning som skulle omfatta kommunerna från Vörå till Korsnäs och Laihela och Storkyro.

operation pågång i operationssalen

Skenande kostnader för specialsjukvården

Kommunernas utgifter för specialsjukvården växer i rasande takt. På ett år ökar utgifterna för köptjänster från universitetscentralsjukhusen med 17,5 procent eller med 5 miljoner euro i året. Det är hårresande siffror, säger Göran Honga vd för Vasa sjukvårdsdistrikt.

Ambulansdäck

Svårt hitta språkkunnig amubulanspersonal

Den omorganiserade ambulansverksamheten som styrs av sjukvårdsdistrikten kräver nytt yrkesfolk. Men det råder brist på fältchefer som behärskar både svenska och finska.

Tolvis-centret är i kris

Orsaken är att behandlingshemmet för missbrukare saknar klienter. Föreståndare Leif Olin säger att det är först i år som antalet klienter har minskat.

Österbottens tingsrätt.

Fallet Salin: Åklagaren yrkar på villkorligt fängelse

I Österbottens tingsrätt hölls under tisdagen en förberedande session där tidigare konstmuseichefen Anne-Maj Salin står åtalad för missbruk av tjänsteställning och brott mot tjänsteplikt. Åklagaren yrkar på villkorligt fängelse.

Gubbdagisets gäng vid Lillkungs i Nykarleby tycker till

Pappadagis hälsosamt

Flera undersökningar pekar på att svenskösterbottningarna mår bättre än befolkningen i genomsnitt. Sociala kontakter och en känsla av delaktighet spelar stor roll i sammanhanget.

" Vi var en bunt hysteriska kärringar"

I Vasa fick man upp ögonen för fuktproblemen i byggnader på allvar 1990-talet. Då var bland annat Vasa stadsbibliotek drabbat av fukt och mögelproblem. Lilian Hydén jobbade som avdelningschef på biblioteket på 90-talet och hon minns hur svårt det var att få beslutsfattarna att reagera på de problem man hade.

Slut på ersättning för sälskadade nät

Toleransstödet för säl som Närings-, trafik- och miljöcentralen betalat till yrkesfiskarna ser ut att slopas nästa år. Stödet är en kompensation för utebliven utkomst med också bidrag till sälsäkra bragder.

Elever lägger tangram på skolgården

Skolor och dagisar drabbas då Vasa sparar

Vasa stads beslut att införa vikariestopp från augusti till årsskiftet drabbar skolbarn och dagisbarn särskilt mycket. Det anser daghems- och skolpersonal som Yle Österbotten talat med.

Flyktingar hjälper flyktingar

Flyktingar behöver en samhälls- och hälsokommunikatör som talar med dem på deras modersmål. Undersökningar visar att de drar sig för att söka hjälp och det hämmar deras liv. Därför vill man i Österbotten nu starta en utbildning för kommunikatörer med inriktning på flyktingfrågor.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida