Hoppa till huvudinnehåll
Webbredaktör Pernilla Haglund

Artiklar av Pernilla Haglund

Lär dig grunderna i programmering med exempel i PHP

Kom igång med programmering med de här exemplen!

Vem stammade? Vem utvisades till Sibirien? Testa din kunskap om Finlands presidenter!

Svara på 10 kluriga frågor om Finlands presidenter.

Det här behöver du veta om mat

Lär dig mer om näring, hållbarhet och tillsatsämnen.

Retorik: Väss dina argument och håll ett odödligt tal

Så för du fram ditt budskap i tal.

Nya undervisningsmetoder och internationalisering

Fjärrundervisning och samarbete över gränserna.

Fostrande och allmänbildande undervisning

Hur integreras fostran i skolundervisningen?

Motion, konstämnen och bättre inlärningsförmåga

Hur kan man stärka inlärningsförmågan?

IT och media i grundskolan

Hur förbättra undervisningen med tekniska hjälpmedel?

Samarbete mellan hem och skola

Hur kan man förbättra samarbetet mellan hem och skola?

Finländska pedagoger som reformerade skolan

Hur fick vi finländare lika möjlighet till utbildning?

Att stöda elever med specialbehov

Hur undervisa elever som behöver särskilt stöd?

Morgondagens skola och lärarens roll i förändring

Hur ser skolan ut i framtiden?

Kampen för språket

Flera samiska språk lever kvar men vissa är hotade.

Metropoldrömmar - en serie om stadsplanering

Hurudan huvudstad vill vi ha?

Makt och vanmakt

Hurudant inflytande har sametingets politiska verksamhet?

Rätten till jorden

Gruvindustrin tränger undan rennärigen.

Urfolk i en ny tid

Rendrift och fiske är traditionella samiska näringar.

Jojk, duodji och kolt är samekulturens hörnstenar

Serien "Den stilla kampen" lär oss mera om samekultur.

Kampen för det samiska

Samerna har fått kämpa för att bevara sin kultur.

Brev från första världskriget

Barns personliga berättelser om hur kriget påverkade dem.

Allemansrätten - våra rättigheter och skyldigheter i naturen

I Finland har vi en synnerligen omfattande allemansrätt.

EU-ordlista - Få koll på begreppen!

Förklaringar på EU-relaterade ord och begrepp.

Tio frågor om EU, testa vad du kan!

Tio flervalsfrågor om EU, svarar du rätt på dem alla?

Tyska, lång lärokurs, studentexamensproven 2016

De skriftliga proven och hörförståelserna i lång tyska.

Tyska, kort lärokurs, studentexamensproven 2016

De skriftliga proven och hörförståelserna i kort tyska

Spanska, lång lärokurs, studentexamensproven 2016

De skriftliga proven och hörförståelserna i lång spanska

Spanska, kort lärokurs, studentexamensproven 2016

De skriftliga proven och hörförståelserna i kort spanska

Ryska, lång lärokurs, studentexamensproven 2016

De skriftliga proven och hörförståelserna i lång ryska

Ryska, kort lärokurs, studentexamensproven 2016

De skriftliga proven och hörförståelserna i kort ryska

Italienska, kort lärokurs, studentexamensproven 2016

De skriftliga proven och hörförståelserna i kort italienska

Franska, lång lärokurs, studentexamensproven 2016

De skriftliga proven och hörförståelserna i lång franska.

Franska, kort lärokurs, studentexamensproven 2016

De skriftliga proven och hörförståelserna i kort franska

Finska, lång lärokurs, studentexamensproven 2016

De skriftliga proven och hörförståelserna i lång finska

Engelska, lång lärokurs, studentexamensproven 2016

De skriftliga proven och hörförståelserna i lång engelska.

Finska, medellång lärokurs, studentexamensproven 2016

De skriftliga proven och hörförståelserna i medellång finska

Psykologi, studentexamensproven 2016

Prov och modellsvar.

Historia, studentexamensproven 2016

Prov och modellsvar.

Fysik, studentexamensproven 2016

Prov och modellsvar.

Filosofi, studentexamensproven 2016

Prov och modellsvar

Biologi, studentexamensproven 2016

Prov och modellsvar.

Hälsokunskap, studentexamensproven 2016

Prov och modellsvar.

Kemi, studentexamensproven 2016

Prov och modellsvar

Geografi, studentexamensproven 2016

Prov och modellsvar.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida