Hoppa till huvudinnehåll
Webbredaktör Pernilla Haglund

Artiklar av Pernilla Haglund

Kodning

Lär dig grunderna i programmering med exempel i PHP

Kom igång med programmering med de här exemplen!

Mauno Koivisto på sitt sommarställe i Tähtelä år 1976.

Vem stammade? Vem utvisades till Sibirien? Testa din kunskap om Finlands presidenter!

Svara på 10 kluriga frågor om Finlands presidenter.

Ett exempel på tallriksmodellen med grönsaker, potatis, kyckling och olja.

Det här behöver du veta om mat

Lär dig mer om näring, hållbarhet och tillsatsämnen.

Stand-up komikern Simon Garshasebi i serien Tala ut!

Retorik: Väss dina argument och håll ett odödligt tal

Så för du fram ditt budskap i tal.

En stor glad grupp elever och lärare.

Nya undervisningsmetoder och internationalisering

Fjärrundervisning och samarbete över gränserna.

2000 skolelever var på plats vid utlysningen av skolfred i Bastion Ungern i Lovisa.

Fostrande och allmänbildande undervisning

Hur integreras fostran i skolundervisningen?

Någon spelar schack.

Motion, konstämnen och bättre inlärningsförmåga

Hur kan man stärka inlärningsförmågan?

Skolelever vid datorn.

IT och media i grundskolan

Hur förbättra undervisningen med tekniska hjälpmedel?

En skolbyggnad och två björkar.

Samarbete mellan hem och skola

Hur kan man förbättra samarbetet mellan hem och skola?

Uno Cygnaeus och en grupp skolelever.

Finländska pedagoger som reformerade skolan

Hur fick vi finländare lika möjlighet till utbildning?

En höna sitter på bordet bakom en skolbok och en penal.

Att stöda elever med specialbehov

Hur undervisa elever som behöver särskilt stöd?

Olika sorters pennor i pennställningar.

Morgondagens skola och lärarens roll i förändring

Hur ser skolan ut i framtiden?

tredelad bild på samer i folkdräkt

Kampen för språket

Flera samiska språk lever kvar men vissa är hotade.

En virtuell stadsmiljö

Metropoldrömmar - en serie om stadsplanering

Hurudan huvudstad vill vi ha?

tredelad bild på samer

Makt och vanmakt

Hurudant inflytande har sametingets politiska verksamhet?

lappländska landskap och renar

Rätten till jorden

Gruvindustrin tränger undan rennärigen.

vinterbild med snö och en skidlift

Urfolk i en ny tid

Rendrift och fiske är traditionella samiska näringar.

samer

Jojk, duodji och kolt är samekulturens hörnstenar

Serien "Den stilla kampen" lär oss mera om samekultur.

tredelad bild med samer i folkdräkt

Kampen för det samiska

Samerna har fått kämpa för att bevara sin kultur.

Bild som representerar serien Brev från första världskriget

Brev från första världskriget

Barns personliga berättelser om hur kriget påverkade dem.

Helt åt skogen i Pomponrahka

Allemansrätten - våra rättigheter och skyldigheter i naturen

I Finland har vi en synnerligen omfattande allemansrätt.

Europeiska unionens flaggor

EU-ordlista - Få koll på begreppen!

Förklaringar på EU-relaterade ord och begrepp.

EU:s flagga

Tio frågor om EU, testa vad du kan!

Tio flervalsfrågor om EU, svarar du rätt på dem alla?

Abimix grafik för studentexamensproven i tyska

Tyska, lång lärokurs, studentexamensproven 2016

De skriftliga proven och hörförståelserna i lång tyska.

Abimix grafik för studentexamensproven i tyska

Tyska, kort lärokurs, studentexamensproven 2016

De skriftliga proven och hörförståelserna i kort tyska.

Abimix grafik för studentexamensproven i spanska

Spanska, lång lärokurs, studentexamensproven 2016

De skriftliga proven och hörförståelserna i lång spanska

Abimix grafik för studentexamensproven i spanska

Spanska, kort lärokurs, studentexamensproven 2016

De skriftliga proven och hörförståelserna i kort spanska.

Abimix grafik för studentexamensproven i ryska

Ryska, lång lärokurs, studentexamensproven 2016

De skriftliga proven och hörförståelserna i lång ryska

Abimix grafik för studentexamensproven i ryska

Ryska, kort lärokurs, studentexamensproven 2016

De skriftliga proven och hörförståelserna i kort ryska

Abimix grafik för studentexamensproven i italienska

Italienska, kort lärokurs, studentexamensproven 2016

De skriftliga proven och hörförståelserna i kort italienska

Abimix grafik för studentexamensproven i franska

Franska, lång lärokurs, studentexamensproven 2016

De skriftliga proven och hörförståelserna i lång franska.

Abimix grafik för studentexamensproven i franska

Franska, kort lärokurs, studentexamensproven 2016

De skriftliga proven och hörförståelserna i kort franska

Abimix grafik för studentexamensproven i finska

Finska, lång lärokurs, studentexamensproven 2016

De skriftliga proven och hörförståelserna i lång finska

Abimix grafik för studentexamensproven i engelska

Engelska, lång lärokurs, studentexamensproven 2016

De skriftliga proven och hörförståelserna i lång engelska.

Abimix grafik för studentexamensproven i finska

Finska, medellång lärokurs, studentexamensproven 2016

De skriftliga proven och hörförståelserna i medellång finska

Abimix grafik för studentexamensproven i psykologi

Psykologi, studentexamensproven 2016

Prov och modellsvar.

Abimix grafik för studentexamensproven i historia

Historia, studentexamensproven 2016

Prov och modellsvar.

Abimix grafik för studentexamensproven i fysik

Fysik, studentexamensproven 2016

Prov och modellsvar.

Abimix grafik för studentexamensproven i filosofi

Filosofi, studentexamensproven 2016

Prov och modellsvar.

Abimix grafik för studentexamensproven i biologi

Biologi, studentexamensproven 2016

Prov och modellsvar.

Abimix grafik för studentexamensproven i hälsokunskap

Hälsokunskap, studentexamensproven 2016

Prov och modellsvar.

Abimix grafik för studentexamensproven i kemi

Kemi, studentexamensproven 2016

Prov och modellsvar.

Abimix grafik för studentexamensproven i geografi

Geografi, studentexamensproven 2016

Prov och modellsvar.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida