Hoppa till huvudinnehåll
Sofi Nordmyr
Bild: Yle/Chanette Härus

Artiklar av Sofi Nordmyr

Vasa vill ha med invånare i detaljplanering

Nu inleds arbetet med att ta fram en ny gemensam detaljplan för Sandö och Inre hamnen i Vasa. Staden har öppnat en webbaserad enkät där invånare får ta ställning till vilka saker på området som är särskilt viktiga.

På samma gång vill staden ha förslag på hur området borde utvecklas.

Det finns ingen enhetlig detaljplan för Sandö och Inre hamnen. På Sandö gäller Vasas första detaljplan från 1855 och på andra sidan vattnet vid Inre hamnen gäller olika detaljplaner.

Målet med arbetet är att möjliggöra en högklassig cykelbana genom området och också utreda en ny gång- och cykelbro från Sandögatan till Sandö.

Enkät visar skillnader i service på svenska och finska inom Soite

Service på svenska ska utvecklas inom Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite.

Omkring 150 personer svarade på enkät om den svenska servicen inom Soite.

Enligt responsen fungerar inte rådgivningstjänster på samma sätt på svenska som på finska.

De som svarade på enkäten upplever också att de inte får tillräcklig service på svenska inom äldrevården. Ett bekymmer är att det inte finns tillräckligt med platser för svenskspråkiga på serviceboenden, i dagsläget köper Soite platser på boenden i Kronoby.

Minna Korkiakoski-Västi säger till Yle Kokkola att de har noterat resultatet och de ska göra ändringar.

En liknande undersökning ska göras om ett år för att se om något har ändrat.

Artikeln är ett översatt sammandrag av Kyselyn tulos: ruotsinkielisissä palveluissa on kehittämistä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Olycka med lyftkran på Strömberg park-området i Vasa

På onsdagsmorgonen inträffade en olycka på Strömberg park-området i Vasa då en lyftkran välte. Inga personer skadades.

Enligt de uppgifter Yle Pohjanmaa har tagit del av är olycksorsaken inte känd.

Kommunikationsansvariga Jaana Nikkari på Hitachi bekräftar att en olycka inträffade på gården vid deras transformatorfabrik. Nikkari säger också att lyftkranen inte var där på uppdrag av Hitachi.

Inga personskador uppstod. Däremot föll lyftkranen ovanpå annan typ av utrustning som fanns på gården.

Artikeln är en bearbetad översättning av Vaasan Strömberg Parkin tehdasalueella nosturiturma – ei henkilövahinkoja.

Skylt med texten Metsäkeskus på Skogscentralens byggnad.

Skogscentralen varslar om uppsägningar – oklart vilka enheter som påverkas

Som ett resultat av omställningsförhandlingarna kan 80 personer sägas upp eller bli deltidsanställda.

Novia inleder byggmästarutbildning i Vasa

Nästa höst inleder Yrkeshögskolan Novia en byggmästarutbildning i Vasa. Målet är att ge framtida byggmästare både teoretisk och praktisk kompetens.

Byggmästare arbetar inom många olika områden. Det kan vara allt från infrastruktur till kommuner.

Leif Östman som ansvarar för utbildning inom byggnads- och samhällsteknik på Novia i Vasa berättar att de redan har fått respons från företag och att den har varit positiv.

”Det behövs mera arbetsledare som leder det praktiska arbetet på byggarbetsplatserna. Vi har en nedgång i branschen nu, men innan dessa studerande har sin examen är vi igen i ett läge av arbetskraftsbrist och inom vissa delområden råder fortsatt brist på byggmästare”, säger Leif Östman i ett pressmeddelande.

Tidigare har Novia erbjudit utbildning till byggmästare via vuxenstudier. Den nya utbildningen ska gå som dagstudier på heltid.

Korsholm vill att myndigheterna tillåter jakt på varg

Korsholms kommun vill att de nationella myndigheterna får rätt att tillåta stamvårdande jakt på varg i förebyggande syfte. Kommunen vill också att lokala myndigheter får rätt att omedelbart bevilja oprövningsbar dispens för jakt på varg som hotar produktionsdjur.

Utlåtandet som kommunen har sammanställt är ett svar på EU-kommissionens uppmaning om att lokalsamhällen och berörda parter ska lämna in aktuella data om vargstammen och vilka effekter den har.

I utlåtandet kan man bland annat läsa att det under 2022 betalades ut rovdjursersättning för 519 får i Finland, av dem fanns 158 i Korsholm. Två år tidigare revs 140 får på samma område i Kvarkens skärgård. Då fick man inte lov för jakt utan endast att fördriva vargen.

I utlåtandet tar man också upp de omkring 1 000 barn som på egen hand tar sig till skolan och att de måste få ha en trygg skolväg. Kommunen nämner också barn inom småbarnspedagogiken som i perioder inte får gå till skogen på utfärd då varg har observerats i området.

Gaslager vid avfallsstation

Stormossen kan snart komma igång med faktureringen för en del kunder

På grund av besvär mot nya avfallstaxor har det kommunala avfallsbolaget Stormossen inte kunnat fakturera sina kunder för brännbart avfall i år. Förvaltningsdomstolen har förkastat besvären, men ändå kan Stormossen inte fakturera alla kunder ännu.

Arbetslösheten ökar i Österbotten

Arbetslösheten fortsätter öka samtidigt som antalet lediga arbetsplatser minskar i Österbotten och Mellersta Österbotten.

I slutet av augusti fanns det åtta procent fler arbetslösa arbetssökande i Österbotten och Mellersta Österbotten jämfört med året innan. Antalet arbetslösa var dock färre i augusti än i juli.

Sydösterbotten hade den lägsta arbetslöshetsgraden med 4,5 procent inom området för NTM-centralen i Österbotten där både Österbotten och Mellersta Österbotten ingår. Dock ökade arbetslösheten i Sydösterbotten i augusti med 11 procent jämfört med fjolåret.

– Sysselsättningsläget inom vårt område är fortfarande ganska bra. Men å andra sidan ökar arbetslösheten bland ungdomar och vi bör följa med hur den utvecklas under de närmaste månaderna, säger Juha Nummela, direktör för Österbottens arbets- och näringsbyrå, i ett pressmeddelande.

En varg står på en bergsknall i en somrig skog.

Jägarna lyckades inte fälla någon varg i Malax

Jakten på varg i Malax gav inget resultat. Vid midnatt igår kväll gick dispensen ut för att fälla en varg i sydöstra Malax.

På bilden ses händer på ett tangentbord.

Dataintrång i hemvården och på serviceboenden i Österbotten – flera tusen personuppgifter kan vara läckta

Företaget Westlog som transporterar inkontinensprodukter har utsatts för dataintråg. Det innebär bland annat att personuppgifter kan ha läckts.

Avfallsnämnden i Vasaregionen fick rätt av domstolen för nya avfallsavgifter

Det gick rätt till när Vasaregionens avfallsnämnd för snart ett år sedan fattade beslut om nya avfallstaxor. Det slår Vasa förvaltningsdomstol fast och förkastar inlämnade besvär som grundlösa.

Det var efter att avfallsnämnden fattade beslut om de nya avgifterna i december 2022 som en rad avfallstransportbolag lämnade in besvär till Vasa förvaltningsdomstol. De ansåg att beslutet stred mot både avfallslagen och grundlagen.

Den 6 september har Vasa förvaltningsdomstol konstaterat att besvären är grundlösa och därför ska de förkastas.

Det finns också besvär som domstolen inte ens prövade, eftersom de var inlämnade av en part som saknade besvärsrätt. I det här fallet handlar det om ett bolag som inte har huvudort inom det berörda området.

Till Vasaregionens avfallsnämnd hör Vasa, Korsholm, Vörå, Storkyro, Malax och Korsnäs.

Mera: Stormossen vet inte när de kan fakturera igen – behöver lån av ägarkommunerna

Kvinna står intill en trappa i en korridor och tittar in i kameran.
Skiss över ett möjligt batterifabriksområde på Långskogens industriområde i Vasa.

På måndag kommer svar om Freyr Battery:s planer i Vasa

Det handlar om en MKB för en katodmaterialfabrik.

400 jobbar inom Österbottens välfärdsområdes vikariepool – minskar behovet av köptjänster

Österbottens välfärdsområde meddelar att deras egen vikarieförmedling nu består av fler än 400 fast anställda personer. I fortsättningen ska man endast ta in vårdpersonal via köptjänster om det inte går att ordna på annat sätt.

Att välfärdsområdet har en egen vikariepool innebär att personal snabbt kan förmedlas vidare till både korta och långa vikariat inom vård- och omsorgssektorn. De som jobbar inom poolen är indelade enligt geografiskt område och enligt en viss typ av uppgifter.

Vid tillfällen då vikariat uppstår med kort varsel använder välfärdsområdet sig av en mobilapplikation där de som söker ströjobb kan boka in sig på olika arbetspass. Mer än 500 jobb förmedlas via appen varje månad.

De som står utanför verksamheten är munhälsovården, en del inom socialvården samt räddningsmanskapet.

Sedan våren 2022 har omkring 200 ordinarie vikarier anställts.

Geritrim omställningsförhandlar på grund av välfärdsområdets beslut

Geritrim inleder omställningsförhandlingar med hela personalen i Kristinestad och Nykarleby. Geritrim erbjuder geratrisk vård och rehabilitering. Sammanlagt berörs cirka 80-85 personer.

Orsaken är att Österbottens välfärdsområde som är Geritrims huvudsakliga kund har meddelat att de kommer dra in på sina klientplatser både i Kristinestad och Nykarleby. I praktiken har klientströmmen till de två enheterna upphört efter att beslutet fattades den 21 augusti.

I ett pressmeddelande säger vd Tony Westerlund att de i praktiken nu står med tomma vård- och rehabiliteringsplatser och en för stor personalstyrka i förhållande till klientantalet vilket anses vara ohållbart i längden.

Fram tills nu säger man att samarbetet med välfärdsområdet har fungerat bra.

Järnvägsspår som leder till Kaskö hamn.

Vasa hamn och Kasköbanan får pengar om regeringens budgetförslag går igenom

Pengaregn över Österbotten i regeringens budgetförslag.

Hemvård på distans till Jakobstad och Kristinestad

Hemvård på distans utvidgas till Jakobstad och Kristinestad. Via distansvårdstjänsten Alvar stöds de äldres möjligheter att bo hemma. Tjänsten ska också främja de äldres sociala liv, funktionsförmåga och rehabilitering.

Just nu håller välfärdsområdet på att kartlägga vilka hemvårdsklienter som systemet lämpar sig för.

Alvar fungerar genom videokontakt.

Systemet har en längre tid använts i Vasa, Korsholm, Kronoby och Laihela. I planerna finns också en utvidgning till Pedersöre, Larsmo, Närpes och Kristinestad samt att förenhetliga användningen i Kronoby.

Två vita minkar i bur på pälsfarm.

Riksdagsledamöter i Vasa valkrets tar ställning för pälsindustrin

Vill se rejäl ersättning för dem som tvingas avliva djur.

Man med reflexväst och skyddshjälm står med ryggen mot kameran framför en brädhög.

Sjöbevakningen sökte fartyg i nöd i sophög i Karleby

En patrull från Karleby kustbevakningsstation skickades ut till en återvinningsanläggning i Karleby sedan ett nödlarm från ett holländskt fartyg skickats ut från platsen.

Ingången till en flygterminal.

Utredning: Busslinje kunde ersätta inrikesflyget från Kronoby

Hangarchef: Flyget är livsviktigt för regionens utevckling.

Färre ville ha finansiering av Finnvera

Finnveras finansiering till företag minskade under första halvan av året, som en följd av lägre efterfrågan på lån.

Den statsägda specialfinansiären delade då ut sammanlagt 44 miljoner euro till företag i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. För ett år sedan låg summan på 70 miljoner euro.

Hundra procent av finansieringen gick till små- och medelstora företag samt så kallade midcap-företag (stora företag med en omsättning på högst 300 miljoner euro).

Efterfrågan på finansiering var klart mindre än tidigare, men den finansiering som söktes var för positiva finansieringsbehov som till exempel tillväxt, investeringar och ägarbyten. Samtidigt var efterfrågan på driftskapital större än tidigare.

Vasa bäst i landet på grönområden

Vasa stad är bäst i landet på att sköta om sina grönområden, det visar en riksomfattande invånarnöjdhetsenkät.

"Bakom första platsen ligger ett långsiktigt arbete, där vi har använt också alla små resurser som vi har haft.", säger skogschef Timo Jousmäki på Vasa stad i ett pressmeddelande.

Samtidigt är Vasa stad bäst på att sköta sina grönområden kostnadseffektivt. Antalet euro som används per kvadratmeter grönområde är minst i Finland.

I termen grönområden ingår inte bara parker utan också tätortsskogar, lekparer, hundparker, båthamnar och en del närmotionsområden.

Enkäten görs årligen.

Nytt samarbete mellan OX2 och Jakobstads hamn

Energibolaget OX2 och Jakobstads hamn har slutit ett samarbetsavtal kring den havsbaserade vindkraftsparken Laine i Bottniska viken.

Enligt ett pressmeddelande ska Jakobstads hamn spela en viktig roll för drift, underhåll och service av vindkraftsparken. En fungerande hamninfrastruktur är avgörande under både bygg- och driftsfasen av en havsbaserad vindpark.

Vindkraftsparken som ännu är under planering ska bestå av högst 150 vindkraftverk.

OX2 har ockå närmat sig hamnarna i Karleby och Vasa med förfrågan om samarbete och diskussioner förs som bäst kring ett samarbetsavtal.

Vasa stad vill riva läktaren i Sandviken trots motstånd

Vasa stad vill riva den gamla träläktaren vid Sandvikens stadion.

Träläktaren har haft användningsförbud sedan 2022 och nu ansöker staden om undantag i detaljplanen där läktaren är skyddad med stöd av markanvändnings- och bygglagen.

Efter en utlåtanderunda står det klart att såväl Österbottens museum och NTM-centralen motsätter sig en rivning. De ser inte några godtagbara grunder för att häva skyddsbestämmelserna. Bägge instanser anser att en mer omfattande utredning behöver göras.

Ändå föreslår byggnadsinspektören för byggnads och miljönämnden att man beviljar det ansökta undantaget från detaljplanen och att läktaren därmed får rivas. Bland annat anser man att läktaren utgör en allvarlig personsäkerhetsrisk och hindrar användning av planen fullt ut.

Byggnads- och miljönämnden behandlar det här på sitt möte i kväll onsdag.

Karleby går in med knappa 28 miljoner euro i Karleby idrottspark

Karleby stad går in med extra medel till det stora idrottsparkprojektet. På måndagskvällen beslöt stadsfullmäktige gå in med 27,5 miljoner euro som extra kapital i Karleby idrottspark Ab. Pengarna sprids ut över åren 2024-2026.

Idrottsparken ägs till sin helhet av Karleby stad. Hybridarenan som är en del av projektet ska börja byggas senast i månadsskiftet september-oktober.

Pengarna ska stärka idrottsparksbolagets kapital och kommer inte att påverka helhetsbudgeten på 74,9 miljoner euro. Staden går in med tilläggsmedel då parken inte lyckats hitta utomstående investerare.

Från början hette det att staden inte skulle gå in med egna medel, men nu finansierar staden 40 procent av projektet. Resten täcks med lån.

Texten är en förkortad översättning av Kokkolan Urheilupuisto Oy saa kaupungilta liki 28 miljoonan euron pääomituksen jättihankkeeseen.

Vasa agilityförening behöver lån för idrottshall – vill att staden går i borgen

Vasa agilityförening har via sitt bolag Vassila lämnat in en borgensansökan till Vasa stad för bygget av en idrottshall.

Föreningen har i flera år sökt efter lämpliga tomter och har i samråd med Vasa stad funnit en i Aspnäs. Hallen skulle inte bara serva föreningen utan också vara till för andra agilityutövare samt också lämpa sig för bågskytte.

Kostnaden för hallbygget beräknas landa på omkring 700 000 euro, Regionförvaltningsverket bidrar med 100 000 och föreningen har själv 60 000 euro i medel. Utöver det vill föreningen att staden går i borgen för ett lån på 550 000 euro.

På grund av att staden står som borgenär i flera andra lån föreslår stadsdirektören för fullmäktige att man går i borgen för 400 000 euro. Fullmäktige behandlar ärendet måndagen den 28 augusti.

Metsä group överför fastigheter inom koncernen i Kaskö

I slutet av juli sålde Metsä fibre 12 fastigheter i Kaskö till Metsä board. Det rör sig om fastigheter på gamla Metsä botnia-området.

Den totala arealen för fastigheterna samt marken är omkring 290 hektar. Köpesumman ligger på 4,5 miljoner euro.

Kaskö stad har via lagen rätt till förköpsrätt i det här fallet, men väljer att avstå.

På stadsstyrelsens möte i tisdags (22.8) valde ledamöterna att gå på stadsdirektörens linje om att Kaskö på alla möjliga sätt vill främja industrins etablering och utvidgning på det här området.

- Det här ska ses som ett gott tecken att Mestä group vill vara i Kaskö. Det är rätt riktning, säger stadsdirektör Markku Lumio.

Tom skolgård, i endan av en lång gång med pelare står Koulukeskus på en skylt.

Polis kallades till skola i Storkyro – elev hotade annan elev

Polis larmades efter en hotfull situation.

Närpes söker ny teknisk direktör

Närpes stads nuvarande tekniska direktör Edd Grahn har ansökt om pension och kommer avsluta sin närmare 20 år långa karriär inom Närpes stad innan årsskiftet.

Nu ses arbetsbilden och behörighetskrav över för tjänsten som teknisk direktör. En rekryteringsgrupp ska tillsättas för att anställa en ny teknisk direktör.

Målet är att finna en som kan börja i slutet november.

NTM-centralen hotar Vasaregionens avfallsnämnd med vite

Det råder fortfarande skilda åsikter om fastighetsägare i Vasaregionen själva ska få anlita avfallstransport eller om det ansvaret ska ligga på avfallsbolaget.

Närings-, trafik- och miljöcentralen har nu som övervakande myndighet för andra gången i år skickat en begäran om redogörelse av avfallsnämnden innan ett eventuellt vite väntar.

Avfallsnämnden har beslutat låta fastighetsägarna själva anlita transportbolag för både fast avfall och slamavfall. Det här har både NTM-centralen och Vasa förvaltningsdomstol konstaterat att strider mot avfallslagen.

När avfallsnämnden möts på tisdag kväll är det ordförandes förslag till beslut som gäller, eftersom avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst tidigare har lämnat in avvikande åsikt till nämndens beslut.

Lastbil läckte 300 liter olja i Vasa centrum

En parkerad lastbil läckte ungefär 300 liter olja i Vasa centrum under natten till tisdagen. Ännu vid 6-tiden var sex enheter från Österbottens räddningsverk på plats.

Lastbilen stod parkerad på Olympiagatan i Vasa. Oljan läckte ut ända till Citymarket i centrum.

Ett körfält var stängt vid 6-tiden på morgonen, men enligt jourhavande brandmästare borde det inte störa trafiken. Då hette det att det kan ta några timmar att städa upp.

Jourhavande brandmästare Kai Sandelin säger att det inte är fråga om en stor olycka men påpekar att det är en miljöfara varje gång det rör sig om olja.

Krigsmannaed i Karleby orsakar avvikande trafikarrangemang

Under torsdagen och fredagen ordnar Björneborgs brigad krigsmannaed och krigsmannaförsäkring i Karleby på centralidrottsplanen.

Cirka 400 rekryter avlägger eden i Karleby.

Evenemanget orsakar ändringar i trafiken, särskilt i närheten av korsningen mellan Anders Chydeniusgatan och Gustaf Adolfsgatan samt på området mellan Centralplan och Idrottsgården.

Programmet börjar klockan 13 på torsdagen vid idrottsgården där Satakunta artilleriregemente ställer ut materiel.

Bild på en polis med reflexväst bakifrån.

Man placerade 12 kilo dynamit i en bekants bil i Pedersöre – gjorde det på skämt

Offret såg inget roligt i det hela och ringde polisen.

Höga vågor slår mot en brygga så vattnet skvättar. Båtar ligger förtöjda i bryggan.

Kraftiga vindbyar orsakade flera larm i Österbotten under tisdagen – räddningschef: Mest är det träd som fallit

De kraftiga vindbyarna har orsakat flera larm i Österbotten under tisdagseftermiddagen. Träd har fallit över vägar och elledningar, uppger räddningsverket.

En pojke klättrar på en ställning i en park.

Karleby vill ha åsikter om klimatjobbet, Jakobstad överväger att gå med i Hinku

Jakobstad överväger att bli en del av Hinku-nätverket.

I dag är cirka 90 kommuner i Finland med i Hinku - det innebär att de förbundit sig att minska koldioxidutsläppen med 80 procent jämfört med 2007.

Det är de gröna i Jakobstad som vill att staden går med i nätverket. Enligt förslag från tekniska nämnden ska Jakobstad behandla ärendet igen då regionen får en ny klimatkoordinator. Staden har tillsammans med grannkommunerna sökt en klimatkoordinator men hittills utan resultat.

I svenska Österbotten är det bara Karleby som är med i Hinku-nätverket. Karleby gick med för ett år sedan och vill nu via en enkät ha invånarnas åsikter om stadens klimatjobb.

terassin kyltti

Besvär kan stänga Inre hamnens terrass i Vasa – företagaren: Terassen är öppen åtminstone i sommar

Ett besvär har lämnats i till förvaltningsdomstolen mot det avtal som Vasa stad och Inre hamnens terrass har slutit om att kunna hålla öppet i sommar. På grund av besväret är nu restaurangen utan avtal.

Trafik vid vägbygge

Knappt om tid att få rondellbygge i Korsholm klart till skolstart

Just nu pågår ett rondellbygge i korsningen av Korsholmsvägen och Källängsvägen i Smedsby i Korsholm. Målet är att rondellen ska vara asfalterad och kantstenar på plats till skolstarten den 15 augusti, men det kan bli knappt om tid.

Invånare i Lillby i Pedersöre uppmanas koka sitt vatten

Det har konstaterats koliforma bakterier i det dricksvatten som Willbacka Nya vattenbolag förser delar av Lillby i Pedersöre med.

Vattenprovet togs den 1 augusti. Nya prover kommer tas på torsdag 3 augusti.

I ett pressmeddelande uppmanar miljöhälsovården i Pedersöre kommun invånarna som berörs att koka allt dricksvatten samt allt vatten som ska användas vid matlagning i 5-10 minuter.

Nu kommer vattenbolaget inleda en klorering av hushållsvattnet. Det innebär att det kan förekomma lukt av klor.

Klor dödar skadliga mikrober, men det orsakar inte sanitära olägenheter. Man kan tvätta sig normalt.

Blåräv på en pälsfarm.

Fågelinfluensa konstaterad på pälsfarm i Vörå

En blåräv har testats positivt för fågelinfluensa.

Vasa vatten bygger ny anläggning på Vattentagsvägen

I Vasa pågår förnyandet av Molnträskets vattenverk. Den här månaden börjar Vasa vatten bygga en anläggning för ozonisering och aktivt kol. Det är fråga om en efterbehandlingsanläggning som ska vara klar att tas i bruk om två år.

Under byggtiden kommer trafiken att öka betydligt på Vattentagsvägen som går genom både Korsholm och Vasa, därför har NTM-centralen sänkt hastighetsbegränsningen till 60 kilometer i timmen.

Tekniken som ska användas i den nya anläggningen säkerställer att kraven som det nya dricksvattendirektivet medger uppfylls.

"Med den nya anläggningen för ozonisering och aktivt kol tryggas ännu bättre dricksvatten för Vasa stads invånare", säger Vasa vattens direktör Pekka Rouhiainen i ett pressmeddelande.

Den nya anläggningen har en våningsyta på knappt 1 530 kvadratmeter.

Ny lag ger fler chansen att få lån via social kreditgivning

Nu ska alla välfärdsområden börja erbjuda sina invånare social kreditgivning. I praktiken innebär det att invånare som har små inkomster och inte har möjlighet att få kredit på rimliga villkor ska kunna få hjälp via social kreditgivning. Villkoret är att personen klarar av att betala amorteringar och räntor.

Syftet med social kreditgivning är att förebygga ekonomisk utslagning och överskuldsättning samt att främja en persons eller en familjs förmåga att klara sig på egen hand.

Tidigare kunde kommunerna på frivillig basis erbjuda tjänsten men i och med en lagförändring som trädde i kraft den 1 augusti ska alla välfärdsområden erbjuda social kredit.

Inom till exempel Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite är minibeloppet av social kredit 500 euro och högsta beloppet 7 000 euro, återbetalningstiden är högst fem år.

Visa fler Du är på sida 1, gå till följande sida