Hoppa till huvudinnehåll
Chanette Härus
Bild: Kim Blåfield / Yle

Artiklar av Chanette Härus

Lapsi tekee tehtävkirjaa.

Barnkonventionens dag syns på flera håll i Vasa

På måndag är det barnkonventionens dag och i Vasa har man valt att uppmärksamma det med en ljusparad och teaterföreställningar.

ÖT: Dygnetrunt jouren på Malmska kan vara räddad

Hotet om att lägga ner nattjouren vid Malmska sjukhuset i Jakobstad är för tillfället avvärjt skriver Österbottens tidning.

Framtids- och anpassningsprogrammet för 2024 presenterades för allmänheten den 30 oktober och då föreslog man att dygnetruntjouren i Jakobstad skulle upphöra senast den första mars 2024. Nu är förslaget inte längre aktuellt då det förslag till sparåtgärder som Österbottens välfärdsområdes styrelse ska ta ställning till på måndag inte längre nämner dygnetruntjouren på Malmska.

En man med skyddshjälm och väst tittar in i kameran. I bakgrunden ett stängsel och en lyftkran.

Bygget av bildningscampuset i Smedsby har tagit ikapp förlorad tid

Campuset kan vara färdigt redan på vårvintern 2025.

Mikko Ollikainen är riksdagsledamot. Han står utanför Lilla parlamentet i Helsingfors, med riksdagshuset i bakgrunden.

Malax och Korsnäs investerar och siktar på plusresultat

Båda kommunerna slog fast budgeten på måndagen.

Vattenavbrott drabbade Smedsby och Kvevlax

I Smedsby, Korsholm, uppstod ett omfattande avbrott kring lunchtid på tisdagen. Avbrottet drabbade också Kvevlaxområdet men åtgärdades snabbt. Vid 13-tiden var det bara Eriksvägen i Smedsby som var utan vatten. Vattentjänstverket jobbar på att få igång vattendistributionen till Eriksvägen så fort som möjligt.

Orsaken till avbrottet är en huvudledning som har spruckit.

En kvinna tittar leende in i kameran. Bredvid är ett bord med en dator och böcker.

”Flerspråkighet gynnar oss alla” – i Vasa testas ett nytt undervisningssätt

Kietu-undervisning riktar sig till flerspråkiga elever.

En man som tittar in i kameran medan han håller i en sockerbeta.

Antalet sockerbetsodlare har ökat under året: ”Det är aldrig fel att ha roligt på jobbet”

Sockerbetsodlarna har ökat men det finns ännu plats för fler

Två män som tittar in i kameran. I bakgrunden en skidbacke.

Snökanonerna jobbar hårt varje natt – om en vecka öppnar Vörå skidcentrum upp för säsongen

Både människor och snökanoner jobbar hårt för skidspåren.

Österbottens handelskammarområde vill ha mer kompetent arbetskraft

Enligt en undersökning som gjordes i september har 61 procent av företagen på Österbottens handelskammarområde brist på kompetent arbetskraft och 64 procent säger att kompetensbristen hindrar tillväxt och företagsutveckling.

Det är ändå en förbättring sedan förra året då 71 procent av företagen hade brist på kompetent arbetskraft och 78 procent sa att kompetensbristen bromsade verksamheten.

– Den största bristen råder på personer med yrkesutbildning. På handelskammarområdet uppger en tredjedel av företagen att de behöver mycket arbetskraft med yrkesutbildning på andra stadiet, säger Paula Erkkilä, verkställande direktör för Österbottens handelskammare.

Av de österbottniska företag som svarade på enkäten har 38 procent anställt utländska arbetstagare. 69 procent av företagen säger att de har övervägt eller kan överväga att rekrytera eller hyra internationell arbetskraft. För ett år sedan var det bara en knapp tredjedel som sa detsamma.

Arbetslösheten har ökat i Österbotten

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i alla ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten jämfört med året innan. Dock var antalet arbetslösa i september färre än i augusti.

Antalet arbetslösa ökade på de flesta utbildningsnivåerna samt i de flesta yrkesgrupperna jämfört med förra året, men mest ökade arbetslösheten hos personer med utbildning på andra stadiet,

Inom de ekonomiska regionerna ökade arbetslösheten kvantitativt sett mest i Jakobstadsregionen.

Av de ekonomiska regionerna inom området för NTM-centralen i Österbotten hade Sydösterbotten den lägsta arbetslöshetsgraden

Byggnader och i förgrunden en skylt där det står kundtjänst.

Lugnt läge för elnäten i Österbotten: ”All verksamhet i närheten av elnäten är inte suspekt”

På olika håll runtom i Finland har det förekommit misstänkt aktivitet vid elbolgens områden och nätverk. I de Österbottniska landskapen är läget dock lugnare och beredskapen är på en normal nivå.

Ilkka-Pohjalainen: Vasabo smygfilmade kvinnor i omklädningsrummet

En man bosatt i Vasa har i hemlighet filmat kvinnor i omklädningsrummet på ett gym i Vasa med sin mobiltelefon. Mannen dömdes förra veckan av Österbottens tingsrätt till 55 dagars dagsböter, med hans inkomst uppgick det till 330 euro. Detta skriver Ilkka-Pohjalainen.

Dessutom ska han betala 800 euro i skadestånd, plus dröjsmålsränta, till en av de kvinnorna som filmades i smyg, en flicka som vid tillfället var 15 år gammal.

Filmandet ägde rum vid två olika tillfällen, först den 6-12 december 2021 samt den 16 december 2021.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft.

Polisen bekräftar: Kroppen som hittades i Kauhava var försvunnen 16-åring

Den kropp som hittades i Kauhava för en dryg vecka sedan har bekräftats vara Rasmus Takaluoma. Polisen fick bekräftelse på detta i går, säger Jussi Luoto, undersökningsledare vid Centralkriminalpolisen.

Det finns fortfarande ingen misstanke om brott i samband med försvinnandet. Takaluoma, som var bosatt i Lappo, anmäldes försvunnen i november 2022.

Iltalehti var först med nyheten.

VBL: Över hälften av vårdcentralerna i Österbotten kan läggas ner

I Österbotten kan fler än hälften av vårdcentralerna läggas ner – i stället ska vård via mobilen ersätta läkarbesök. Det rapporterar Vasabladet.

25 vårdplatser ska tas bort på sjukhusen samt 85 platser på serviceboende med vård dygnet runt. Totalt räknar välfärdsområdet med en besparing på 95 miljoner euro på tre år. Man har inlett omställningsförhandlingar med den administrativa personalen.

Bakgrunden är att kostnaderna för social- och hälsovården ökar med 1 miljard euro om året, vilket regeringen anser är för mycket. Regeringens mål är att stävja kostnadsökningen med 1,5 miljarder under den nuvarande regeringsperioden.

Gamla träläktaren vid fotbollsstadion i Sandviken i Vasa.

Vasa stads idrottschef om situationen med träläktaren: ”Renovering inte ett alternativ”

Så länge läktaren står kvar utgör den en säkerhetsrisk.

Sweet Vaasa har ansökt om konkurs

Ilkka-Pohjalainen rapporterar att kaféet Sweet Vaasa går i konkurs. Företaget bakom Sweet Vaasa, Lyckostjärna Ab, har den 27 september lämnat in en konkursansökan till Österbottens tingsrätt.

Ägare av kaféet, Sandra Nestorova, säger att hon gjort allt för att hålla kaféets dörrar öppna, men på grund av coronapandemin och kriget i Ukraina sjönk antalet kunder på caféet.

Vilket datum kaféet stänger sina dörrar för sista gången är ännu inte klart, men enligt Nestorova blir det antagligen någon dag under nästa vecka.

Hemsjukhusvården utvidgas

Sjukhusvården i hemmet utvidgas i början av oktober till Malax och till Vörå under år 2024.

Sjukhusvård i hemmet innebär att patienten får vård på sjukhusnivå i sitt hem och är avsedd för patienter över 16 år. Syftet med hemsjukhusvården är att underlätta utskrivningen från sjukhuset, att hjälpa en sjuk patient att klara sig hemma och att ge anhöriga stöd i hemvården av patienten.

I Vasa, Korsholm och Laihela är hemsjukhusvården verksam dygnet runt varje dag. I övriga kommuner, förutom Vörå och Kristinestad, är man verksam mellan klockan 7 och 22 varje dag.

Texten korrigerad så att ordet ”hemsjukvård” har bytts ut mot det korrekta ”hemsjukhusvård”.

Fyrfilig riksvägsförbindelse planeras mellan Laihela och Vasa

NTM-centralen i Södra Österbotten utarbetar en utredningsplan för riksväg 3 på avsnittet Helsingby–Laihela. Målet är en fyrfilig riksvägsförbindelse mellan Laihela och Vasa.

Utredningsplanen blir färdig innan utgången av 2023 och presenteras för allmänheten den 9 oktober på ett finskspråkigt möte i Laihela och på ett svenskspråkigt möte i Korsholm den 10 oktober.

Det finns ännu inte finansiering för projektet.

Sara Naydenov och Emma Backman sitter vid ett matbord och tittar leende in i kameran.

Studerande i Vasa hade gärna slagit läger i universiteten

Det finns inga planer på en ockupation i det här skedet.

Bild av de rivna silorna. I bakgrunden ser man Vasklot.

Trafiken i Vasa påverkas något när silorna körs bort

Betongkrossen från silorna i Vasa börjar köras bort

Bedrägeriförsök mot Vasa Andelsbanks kunder har ökat

Under sommaren har bedrägeriförsök mot Vasa Andelsbanks kunder ökat.

Brottslingarna har slumpmässigt skickat meddelanden eller ringt offret och uppmanat dem överföra sina pengar till ett så kallat säkerhetskonto. I en del meddelanden har det också bland annat kunna stå att kunden måste kontrollera en betalning som gjorts med kundens bankkort eller att någon försökt göra en girering.

I flera meddelanden har det funnits en falsk länk som liknat Andelsbankens webbadress men som har haft skillnader i stavningen. Länken har lett till en sida som påmint om Andelsbankens men där det fiskas efter kundens bankkoder och kortuppgifter.

Vasa Andelsbanks riskhanteringsdirektör Christian Oikkonen påminner om att banken aldrig sänder kunder meddelanden som innehåller en länk till nätbankens inloggningssida. Banken ber heller aldrig om uppgifter om koder eller kort med ett meddelande eller per telefon.

Om en kund misstänker att hens koder har hamnat i fel händer är det bäst att genast spärra koderna.

Kvinna står intill en trappa i en korridor och tittar in i kameran.

Stormossen vet inte när de kan fakturera igen – behöver lån av ägarkommunerna

Stormossen kan inte fakturera som tänkt den närmaste tiden. Orsaken är att faktureringsrutinerna och avfallstaxan har ändrat.

En kvinna sitter framför en datorskärm.

Terapinavigatorn har gett goda resultat i Österbottens välfärdsområde

Digital tjänst ska förkorta väntan på vård.

En man och en liten pojke, båda med solglasögon och cykelhjälm, tittar in i kameran

“Den här gången gick det lite för långt” – I Smedsby har man en längre tid sett olika former av skadegörelse

I Smedsby har det varit oroligt den senaste tiden. Så sent som i förra veckan brann två lekställningar med ett värde på 150 000 euro upp i Olavs park.