Hoppa till huvudinnehåll

Profil: Tommy Wallin

Journalist på Efter Nio
Profilbild på Tommy Wallin
Bild: Sus Productions

Artiklar av Tommy Wallin

Lögner vardag för närstående till personer med mental ohälsa

Svårt för anhöriga att få inblick i vårdprocesser.

Maken Christian: Mirella gömde sig bakom adhd:n

Närstående måste lära sig läsa av NPF-diagnosernas uttryck.

Åsa insjuknade själv när hon stödde sambon som lider av psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan sprida sig inom familjen.

Mamma Ilona om dotterns psykoser: ”Det var en jävla show hela tiden”

Tid krävs för närstående att vänja sig vid psykisk ohälsa.

Immunterapi mot cancer – historia och framtid

"Immunterapi är morgondagens cancernbehandling".

Palliativ vård är inte väntan på död

Frågorna inför livets slutskede kan vara många.

Cancern utvecklade empatin

"Cancern gav ödmjukhet och insikter."

Ovisshet tung för cancerdrabbade

"Cancerdiagnosen gör vardagen oviss".

Rätten över den egna kroppen

"Ett vårdtestamente kan underlätta cancerbehandlingar".

Från kniv till komplement inom cancerbehandling

Kirurgi och strålning botar de flesta cancerpatienter.

"Det var jobbigt att magra och tappa håret"

Cancerbehandlingar kan få stora konsekvenser för utseendet.

Lätt öppna börsen för cancer

Tredje sektorn viktig för cancerforskningen och vården.