Hoppa till huvudinnehåll

Yles verksamhet grundar sig på bolagets värderingar och strategi

Verksamhetsen stadgas i Lagen om Rundradion Ab. Lagen fastställer bland annat förvaltningsrådets och styrelsens uppgifter samt Yles public service-uppdrag.

Vår verksamhet styrs av lagar, verksamhetsprinciper och riktlinjer. Yles strategi banar väg för målsättningarna och verksamhetssättet under de kommande åren. Yles etiska regler gäller hela Yles verksamhet och alla Yles medarbetare, frilansare och samarbetspartners förbinder sig att följa dessa.

Lagar och förordningar som styr vår verksamhet

Principer för vårt innehåll

Dataskyddsprinciper och våra riktlinjer för webben

Övriga principer som styr vår verksamhet