Hoppa till huvudinnehåll

Yles ansvar

Digital rapport över Yles samhällsansvar.

Ansvar utgör kärnan i Yles public service-uppdrag och vår värdegrund. I följande artiklar berättar vi i enlighet med ramverket GRI mera om vår verksamhet år 2017.

Hur bär Yle sitt ansvar?

Yle tar ansvar genom att följa etiska regler och direktiv.

Ansvar ingår som ett oskiljbart element i alla val och beslut som vi gör som mediebolag, samhällsaktör, arbetsgivare och samarbetspartner. Vi uppmärksammar det ekonomiska, sociala, kulturella och det samhälleliga ansvaret i vår verksamhet.

Så använder Yle sina medel

De viktigaste nyckeltalen gällande Yles ekonomi.

Vi använder 90 procent av våra programkostnader till inhemskt innehåll, och vi erbjuder arbete för den kreativa branschen.

Yles verksamhetsprinciper

Yles verksamhet styrs av lagar, regler och riktlinjer.

Yles verksamhet stadgas i Lagen om Rundradion Ab. Därtill styrs vår verksamhet av olika förordningar, verksamhetsprinciper och riktlinjer.

Vi följer etiska regler

Yle följer etiska regler i alla sina program och innehåll.

I vår innehållsproduktion, journalistik och utgivning följer vi etiska regler som är gemensamma för hela mediebranschen, Journalistreglerna samt Yles egna etiska regler.

Intressenter – öppen interaktion

Yle för en öppen dialog med sin publik.

All den respons vi får från medborgarna, organisationer, myndigheter och andra samhällsaktörer är en värdefull del av Yles utvecklingsarbete.

Mångsidigt samarbete

Yle samarbetade med flera olika aktörer.

Yle väljer sina samarbetspartner utifrån sitt public service-uppdrag och sina värderingar.

Yle som arbetsgivare

Redaktör den vanligaste yrkesbenämningen

Yle sysselsätter direkt och indirekt tusentals finländare och stärker den kreativa branschens livskraft. Hur förverkligas jämställdheten, hur belönar vi arbete, hur ser karriärsutsikterna ut?

Vi tar hand om miljön

Yle bär etiskt ansvar genom att värna om miljön.

Vi fäster särskild uppmärksamhet vid elförbrukningen och att förbättra energieffektiviteten. Vi beaktar miljön också ifråga om resor, inköp, avfallssortering och återvinning.