Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll från Ansvar 2018

Huvudinnehåll

Så här axlar Yle sitt ansvar

Ansvar utgör kärnan i Yles public service-uppdrag och värdebaserade verksamhet. Läs mer om våra principer för rapportering, våra mål och våra mätare.

Socialt ansvar

Vår verksamhet styrs av Yle-lagen och Yles etiska regler och principer. De gäller alla medarbetare i bolaget, liksom också våra frilansare och samarbetspartner. Vi tar hand om medarbetarna och är lyhörda gentemot intressenterna.

Ekonomiskt ansvar

Vi använder den skattebaserade finansieringen på ett ansvarskännande och effektivt sätt. Vi sysselsätter tusentals finländare, både direkt och indirekt, och stärker livskraften i den kreativa sektorn. Vi erbjuder arbets- och praktiktillfällen även till framtida förmågor.

Miljöansvar

Vi tänker på miljön bland annat i fråga om energiförbrukning, resor, anskaffningar och avfallssortering.