Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll från Bolagsstyrning

Huvudinnehåll

Yles organisation 2018

 1. Förvaltningsrådet

  1. Styrelsen

   1. Verkställande direktör

    1. Utgivning
     1. Radiokanaler
     2. TV-kanaler
     3. Arenan
     4. Arkivet
     5. Marknadsföring och varumärken
     6. Internet-utveckling
     7. Tjänst för unga
     8. Kundanalytik
     9. Utgivningsplanering
     10. Upphovsrätter
     11. Utgivningspartnerskap
    2. Nyhets- och aktualitets­verksamhet
     1. Nyhets- och aktualitets redaktion
     2. Sport
     3. Regionerna
     4. Studio- och bildproduktion
     5. Utveckling
    3. Kreativa innehåll
     1. Fakta
     2. Drama
     3. Kultur och underhållning
     4. Barn och unga
     5. RSO
     6. Produktutveckling, planering, partnerskap och kompetens
    4. Svenska Yle
     1. Journalistisk innehåll
      1. Nyheter
      2. Sport
      3. Regioner
      4. Kultur
      5. Fakta
      6. Barn och unga
     2. Medier och utgivning
     3. Medieproduktion
     4. Strategi och publikforskning
    5. Produktioner
     1. Produktion
     2. Teknologi
     3. Fastigheter
     1. HR, kommunikations- och strategi-funktioner
     2. Ekonomi- och personaltjänster
     3. Juridiska ärenden

Förvaltningsråd

Förvaltningsrådet är det högsta beslutande organet på Yle och har 21 medlemmar.
Till medlemmar i förvaltningsrådet väljs personer som är förtrogna med vetenskap, konst, kulturarbete, näringslivet och ekonomiska frågor samt personer som företräder olika samhälls- och språkgrupper.


Styrelse

Yles styrelse består av minst fem och högst åtta ledamöter, som inte får vara medlemmar i förvaltningsrådet eller tillhöra bolagets övriga högsta ledning.
Bolagets styrelse ska representera en tillräckligt mångsidig sakkunskap och båda språkgrupperna.


Verkställande direktör och ledningsgrupp

Verkställande direktören leder bolagets verksamhet i enlighet med aktiebolagslagen och de anvisningar och bestämmelser som bolagets styrelse har utfärdat.
Ledningsgruppen bistår verkställande direktören i bolagets verksamhetsstyrning och i verkställandet av bolagets strategiska och operativa mål.


Bolagsstämma

Yles ordinarie bolagsstämma hölls 8 maj 2018.
På stämman behandlas de ärenden som enligt bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämman samt eventuella andra ärenden som särskilt nämnts i kallelsen.