Hoppa till huvudinnehåll

Innehåll från Yles år 2019

Huvudinnehåll

Läs verkställande direktörens översikt 2019: Live, närvaro och individuell service

Yle fortsatte vara av stor betydelse för alla finländare. Vi nådde 96 procent av finländarna varje vecka och 78 procent av finländarna per dag. Tilliliten till Yle hölls fortsatte också vara hög.

 1. År 2019 nådde Yle 96 procent av finländarna varje vecka.
 2. Yle har fyra tv-kanaler och 18 900 timmar program, 6 radiokanaler och 47 500 timmar program.
 3. Vi gjorde program på 12 olika språk.
 4. Våra nättjänster hör till de mest använda i Finland.
 5. På Yle Arenan fanns 16 400 timmar av programutbud och 2,3 miljoner starter dagligen.
 6. Det gjordes 1 055 miljoner besök till våra nät- och mobiltjänster.
 7. Det finns totalt 1 450 000 Yle-konton.
 8. Vi publicerade 965 timmar arkivpärlor, 90 timmar innehåll på teckenspråk, 33 timmar syntolkat och 20 timmar nyheter på lätt finska.
 9. På Yle jobbar 2 847 personer som är experter på sitt eget område.
 10. Vi fanns på 25 orter.
 11. Vi har 18 finskspråkiga och 8 svenskspråkiga redaktioner samt en samisk redaktion.
 12. Yle har 7 korrespondenter och 10 medhjälpare.
 13. Yleskatten är 0-163 euro.

Vårt värde för finländarna

Av Yles uppgifter betonade finländarna vikten av tillförlitlig information och inhemskt innehåll på det egna modersmålet.

Höjdpunkter under året

Vi tog finländare i olika åldrar och med olika bakgrund i beaktande i vårt innehåll och våra tjänster. Vi mötte dem på olika evenemang.

Arbetskultur och kompetensutveckling

Vi fortsatte målmedvetet att utveckla arbetskulturen och satsade särskilt på att utveckla kompetensen.

Ekonomiska tal

Ekonomin hölls i balans. Vi använde 79 procent av skatteintäkterna till att skapa innehåll och tjänster för finländarna.